Nyheter

Henrik Baltscheffsky, vd Hexicon: ”Om vi satsar på havsbaserad vindkraft behöver vi inte kärnkraft”

”Elbristen i Sverige har till slut kommit upp på agendan. Istället för att nu peka finger om vem som är skyldig gäller det att hitta lösningar. De flesta är överens om är att framtidens energilösningar är både fossilfria och förnybara. En internationell produktionsmetod som är på uppsegling är havsbaserad vindkraft, som både är mer effektiv och skonar djur- och naturliv bättre än landbaserad vindkraft.”
Det skriver Henrik Baltscheffsky, vd för vindkraftsföretaget Hexicon i en debattartikel i Göteborgs-Posten:
”De flesta är överens om är att framtidens energilösningar är både fossilfria och förnybara. Sol, vind och vatten är de energislag som bygger på det naturliga kretsloppet och som värnar om klimatet. Vattenkraften i våra älvar är utbyggd så mycket det går. Solenergin är inte tillräcklig på våra breddgrader för att det ska vara en källa att räkna med. Inte minst denna vinter som knappt haft en enda soltimme i södra delen av landet visar hur osäker den är.

Det som tidigare var vår paradgren för att locka näringslivsinvesteringar – en stabil elförsörjning – har nu kommit att bli ett problem.”

”Idag har vi alltså väldigt mycket energiproduktion i norr genom vatten- och vindkraft, medan det i söder råder brist. Prisskillnaderna börjar bli absurda mellan elområdena och företagen har inte möjlighet att satsa på ny produktion i södra Sverige. Färsk statistik från Svenska Energiinstitutet visar att trots prisskillnaden så har överföringen av elkraft från norr till söder minskat under den senaste femårsperioden, vilket alltså beror på kapacitetsbristen. Kraven på energiminister Ygeman att agera hörs allt högre.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/om-vi-satsar-p%C3%A5-havsbaserad-vindkraft-beh%C3%B6ver-vi-inte-k%C3%A4rnkraft-1.39854769

Bild av Norbert Pietsch