Nyheter

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)utlyser fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass under perioden 2021–2024, med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Detta är andra gången akademien utlyser en serie Wallenbergprofessurer, nu inom projektet ”Gröna sektorn för Sveriges framtid”.

FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling, liksom nationella miljömål, definierar mål för en långsiktig utveckling av en hållbar bioekonomi. Den gröna sektorn spelar en viktig roll för att möta flera av de globala utmaningar som identifierats i Agenda 2030, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Gästande Wallenbergprofessorer kommer att arbeta vid svenska universitet under ett läsår med fokus på att stärka en hållbar svensk grön sektor genom vetenskaplig forskning.

Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk. Konsumtion relaterad till den gröna sektorn ingår, däremot inte de därpå baserade industrierna.