Nyheter

Valmet levererar stor ombyggnation av Metsä Tissues mjukpappersmaskin

Metsä Tissue har valt Valmet som leverantör för en omfattande ombyggnation av deras mjukpappermaskin PM 10 på sitt bruk i Mänttä Finland. Ordern, som även inkluderar kontrollsystem, är en del av Metsä Tissues ”Future Mill program” som har som mål att förbättra energiförbrukning och produktionskapacitet på bruket.

Vidare möjliggör investeringen förbättringar inom produktkvalitet enligt de förväntningar som kunder och konsumenter har idag.

Ordern ingår i Valmets orderingång för första kvartalet 2021. Ordervärdet kommer inte att offentliggöras.

Detta är tredje gången Valmet installerar den stabila Advantage ViscoNip-tekniken på Metsä Tissues bruk. Sedan tidigare har Raubach TM 1 i Tyskland och Pauliström i Sverige samma teknologi. Som en följd av de lyckade tidigare installationerna och det goda samarbetet väljer nu Metsä Tissue Valmet även för den omfattande uppgraderingen av PM 10 maskinen i Mänttä.

– Det här är ett viktigt steg i vår strategi för att nå bättre effektivitet och produktkvalitet. Genom att uppgradera maskinen kan vi erbjuda våra kunder ännu mjukare och starkare papper och samtidigt minska energiförbrukningn i produktionsprocessen. Som ett resultat minskar vi koldioxidutsläppen i linje med våra hållbarhetsmål, säger Kari Karttunen, VP Production på Metsä Tissues Mänttä bruk.

– Vi känner oss hedrade av att få möjligheten att bidra till Metsä Tissues strategiska resa för en mer hållbar produktion av högklassiga mjukpappersprodukter. Det är också ett kvitto på Advantage ViscoNip pressens kapacitet, samt hur väl den lämpar sig för ombyggnationer med målet att förbättra körbarhet, energiförbrukning och produktkvalitet, säger Björn Magnus, Sales Director, EMEA, Tissue Mills business unit på Valmet.