Nyheter

Stålindustrin: Visionsinriktat arbete under ett tufft 2020

Trots coronapandemin, som satt sina spår i verksamheterna, har svensk stålindustri fortsatt arbeta för att leda den tekniska utvecklingen, bidra till en hållbar omställning och miljönytta samt säkra kompetensförsörjningen. En sammanställning av 2020 pekar på ett visionsinriktat arbete för hela stålindustrin.

Med coronapandemin som dragit över världen blev året 2020 inte den start på ”det glada 20-talet” som många hade önskat. Sverige och den svenska stålindustrin har i hög grad påverkats när värdekedjor brutits och orderingångar minskat. Samtidigt har företagen fokuserat på att inte tappa kompetens eller utvecklingstakt. Satsningar för tillväxt och för att ställa om till en ännu mer hållbar industri enligt den gemensamma visionen har fortsatt.

– Flera av stålföretagen drabbades hårt under coronakrisens första våg, med korttidspermitteringar och varsel som resultat. Men vi ser att hösten och vintern inneburit en viss, om än mycket skör, återhämtning. Våra svenska företag är världsledande på sina nischmarknader och vi vet att våra produkter efterfrågas när samhällen utvecklas, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Omställning och ledarposition inom innovation och forskning förutsätter att svensk stålindustri kan fortsätta att attrahera rätt kompetens, därför utgör kompetensförsörjning en av industrins absolut viktigaste frågor.

– Kompetensförsörjningsfrågorna kommer fortsatt att vara högt på agendan under 2021, svårigheterna under 2020 har lagt ytterligare perspektiv till hur vi ska kunna säkra och behålla rätt kompetens. Samtidigt har svensk stålindustri mycket att erbjuda, inte minst för unga människor som vill arbeta och bidra till en hållbar utveckling, fortsätter Bo-Erik Pers. 

Ett axplock av nyheter från svensk stålindustri under 2020:

HYBRIT startar pilotanläggning för fossilfritt stål. Genom att driftsätta HYBRITs pilotanläggning tar SSAB, LKAB och Vattenfall nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. 

Ovako först i världen att värma stål med vätgas. Tillsammans med Linde Gas AB har Ovako genomfört ett fullskaletest att inför valsning värma stålet med vätgas. Testet utfördes med goda resultat i en av företagets gropugnar i valsverket i Hofors och under förutsättning att rätt finansiellt stöd och infrastruktur finns kan koldioxidutsläpp från valsning helt reduceras. 

Nytt projekt för fossilfri uppvärmning i stålindustrins ugnar. Projekt PLATIS i Hofors kommer att undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria. Energimyndigheten bedömer att PLATIS även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin. 

Stora delar av svensk stålindustri går samman för mer elektrisk ämnesvärmning. Projektet ska redogöra för vilka tekniska möjligheter stålindustrin har att ersätta fossila värmningssystem med elektrisk värmning. Syftet är att reducera utsläpp av koldioxid i samband med värmningsprocesser genom högre verkningsgrad och mindre materialförluster. 

Metallindustrin lanserar ny forskningsagenda. Den svenska metallindustrin lanserar en helt ny forsknings- och innovationsagenda, Nationell samling kring metalliska material. Den nya agendan vill att svensk metallindustri ska vara en välkänd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det innebär att dess erbjudanden till kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningsmetoderna ett så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

Metalliska material beviljas en tredje etapp. Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, med hemvist på Jernkontoret och finansiering från Vinnova, får en tredje etapp beviljad. Etappen kommer att löpa mellan 2020–2022 och ta till vara på nya områden från den strategiska agendan: Nationell samling kring metalliska material. 

Nätverket Stålakademin är en möjlighet för hela branschen. Ett brinnande engagemang och en stark tro på samverkan är grunden till att det nya nätverket Stålakademin bildades på initiativ av Jernkontoret. Stålakademin är en plattform för erfarenhetsutbyte mellan stålindustrin och den akademiska världen. 

Ståldagen 2020 med fokus på Sveriges konkurrensfördelar på den globala marknaden. Årets upplaga av Ståldagen samlade över 240 personer som följde diskussionerna om bland annat läget för global handel och hur Sveriges står sig i global konkurrens.