Nyheter

Kommer vintervädret att fortsätta?

Här kommer veckans kommentar från Entelios om vad vi kan förvänta oss av kraftpriserna framöver:

”Vädret har verkligen präglat inledningen av det nya året, 2021, och följaktligen påverkat elmarknaden. Situationen såg helt annorlunda ut före jul, där den senaste översvämningen i Norge inträffade så sent som i november. Nu upplever vi riktigt vinterväder, med kyla och temperaturer långt under vad som är normalt för årstiden.

Med klart vinterväder kommer temperaturen att säkerställa att efterfrågan på el hålls hög, men också att mindre vindkraft produceras samtidigt som det förväntas minimal påfyllning av ny nederbörd. Alla tre faktorerna bidrar till att höja kraftpriserna från fjolårets historiskt låga nivåer till mer normala nivåer nu. De spotpriser vi hittills har fått i januari är betydligt högre än de genomsnittliga priserna för samma månad.

Plötslig uppvärmning av stratosfären

Den markanta skiftningen i väderleken innebar en tydlig förändring på elmarknaden. Omväxlingen av vädret må ha varit slumpmässig, men meteorologernas prognos tyder på fortsättningsvis ihållande kallt, torrt och vindfattigt väder, på grund av det fenomen som kallas Sudden Stratospheric Warming (SSW).

Detta är en företeelse där cirkulationen kring Nordpolen störs så att den naturliga banan av lågtryck förändras gentemot de nordiska länderna. Fenomenet finns permanent noterat på listan över betydelsefulla signaler att uppmärksamma, för dem som arbetar på elmarknaden. Somliga år uppstår denna avvikelse, medan den andra år kan helt utebli. I år förekommer en SSW, men den är inte helt fullbordad, och därför är det i skrivande stund svårt att förutsäga om resten av vintern kan baseras på de signaler som ges idag.

Förväntat stora svängningar

Elpriserna steg kraftigt genom nämnda händelse och därmed förefaller marknadsaktörerna vara något tvivlande. Det finns signaler om nya skiften i väderleken, till mildare och våtare förhållanden, vilket innebär att priserna faller något igen.

Svängningar i väderleken sker som bekant året runt, men det är på vintern som de har störst konsekvens för elpriserna. Då är skillnaden mellan hög och låg efterfrågan ofta stor och chansen till ”normala” mängder nederbörd som störst. Det samma gäller för vindförhållandena.

Vi förväntar oss således fortsatt stora rörelser på elmarknaden.”