Nyheter

Eurobattery Minerals expanderar

Eurobattery Minerals AB ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företaget parallellnoteras på Börse Stuttgart under symbolen EBM. Detta genom att förlänga sin notering från NGM i Sverige. Företagets aktie kan från och med idag handlas i både Sverige och Tyskland.

Utöver detta kommer Eurobattery Minerals att öppna ett kontor i Berlin under det första kvartalet 2021. Att finnas på plats på den, för bilindustrin, viktigaste marknaden i Europa, och göra det möjligt för den stora tyska investerar-communityn att investera i Eurobattery Minerals, är viktiga drivkrafter för expansionen. Företaget kommer även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm.

Vi har en tydlig strategi; Eurobattery Minerals ska utgöra grunden i batteriproduktionens värdekedja. Därför är nyheterna idag betydande på två sätt. För det första kommer vi att vara närvarande i hjärtat av den europeiska och globala bilindustrins centrum. För det andra ger parallellnoteringen företaget tillgång till den största investerar-communityn i EU – en community där hållbara investeringar är högst upp på agendan, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Pågående projekt

Eurobattery Minerals fokuserar på flera prospekterings- och utvecklingsprojekt kring batterimineraler i Europa för att leverera råvaror som är kritiska för den växande marknaden för batterier till elbilar.

Projekten inkluderar Hautalampi-projektet i Finland, Corcel-projektet i Spanien , Fetsjön-projektet i Sverige samt ytterligare sju andra prospekteringsprojekt i norra Sverige.

Samarbete kring hållbarhet

Eurobattery Minerals strategi är att samverka kring partnerskap med branschorgan för att återuppliva den europeiska gruvindustrin, men också för att stödja en ansvarsfull och hållbar gruvindustri i hela Europa. 2020 gick företaget med i Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), ett svar på den globala efterfrågan på en mer socialt och miljövänligt hållbar gruvdrift.

Dessutom är Eurobattery Minerals en av grundarna till European Raw Materials Alliance (ERMA). Organisationen syftar till att göra Europa ekonomiskt mer motståndskraftigt genom att diversifiera sina försörjningskedjor, skapa arbetstillfällen, locka investeringar till värdekedjan för råvaror, främja innovation och utbilda unga talanger.