Nyheter

LKAB börjar resan mot den digitala gruvan med IFS

Molnlösningen från IFS kommer att användas av över 4 000 anställda och partner och utgör ett viktigt led i LKAB:s historiska transformation.

Med siktet inställt på koldioxidfri produktion år 2045 genomför den LKAB en av de största investeringarna i svensk historia. Då digitalisering och automatisering är nyckelsatsningar för att nå målen för hållbarhet och produktivitet väljer LKAB mjukvarubolaget IFS som leverantör av en modern underhållslösning. Det ska göra det möjligt att sätta en ny världsstandard för datadriven gruvdrift.

Statsägda LKAB grundades 1890 och producerar 80 procent av järnmalmen i Europa. Företaget driver världens största underjordiska järnmalmsgruva. För att uppfylla sina produktivitets- och miljömål har företaget sjösatt en heltäckande satsning på digital transformation. Den ska säkerställa transparenta affärsprocesser, konsolidering och harmonisering av processer och data, samt ge tillgång till insikter av hög kvalitet som bidrar till bättre beslutsfattande.

Under en omfattande utvärdering undersökte LKAB marknaden för att hitta den bästa lösningen för underhållshantering (Enterprise Asset Management/EAM). De centrala kraven på lösningen var operativt stöd för verksamhetskritisk gruvdrift samt en öppen arkitektur som möjliggör enkel integration. Ett annat viktigt mål var att förse de anställda med intuitiva, mobila lösningar som är enkla att använda och som säkerställer positiva användarupplevelser.

LKAB valde en molnbaserad lösning från IFS eftersom den erbjuder robust funktionalitet inom viktiga områden som underhåll och logistik. Andra anledningar till valet av IFS var programmeringsgränssnitt (APIer) av typen REST som är baserade på standarden OData och ett webbläsarbaserat användargränssnitt.

– Den resa som LKAB har påbörjat kommer att förändra den globala järn- och stålindustrin och sätta nya standarder för hur gruvor digitaliseras och drivs. För att kunna leda vår bransch mot mer ansvarsfulla arbetssätt och ett bättre utnyttjande av resurser behöver vi tillgång till de allra bästa tekniklösningarna. Det gör att vi kan säkerställa att folk arbetar och resurser används på effektiva och säkra sätt. IFS har en öppen lösning som kan kopplas till vår tekniska infrastruktur och som tillgodoser våra nuvarande och framtida behov, säger Markus Petäjäniemi, marknads- och teknikchef på LKAB.

– Det här avtalet är en milstolpe för IFS och vi känner oss hedrade över att ha blivit utvalda av LKAB för att hjälpa dem förverkliga mer effektiv gruvdrift. Vi har byggt lösningar för att stödja underhållsprocesser i anläggningsintensiva branscher sedan 80-talet och vi är väldigt nöjda med att kunna bidra med vår erfarenhet i det här spännande projektet. Vi ser fram emot ett långt samarbete som kommer att vara till nytta för båda parter, säger Elni Kullmer, Nordenchef på IFS.

IFS lösning kommer att användas av fler än 4 000 anställda på LKAB i Sverige, England och Norge.

Om projektet

LKAB:s verksamhet är omfattande och hanterar allt ifrån kundrelationer till underjordsverksamhet, tillredning och transporter. För att hela kedjan ska fungera tillfredsställande krävs tydliga processer och ett välfungerande IT-stöd som stödjer och underlättar vardagen för medarbetare och chefer. Därför lanserar nu LKAB en ny applikationsplattform, som en viktig del i LKAB:s digitaliseringsresa.

Den nya applikationsplattformen omfattar:

3 800 anställda i Sverige, 300 i England och 200 i Norge

20 verksamhetsorter varav 5 i Sverige

10 dotterbolag

12 länder

4 100 aktiva användare i UH/inköp

90 000 inköpsordrar

160 000 fakturor

140 000 arbetsordrar