Nyheter

Kommunpolitiker: ”Godkänn slutförvaret av kärnbränsle”

”Tillåts inte slutförvaret att börja byggas riskeras driften för Sveriges hela kärnkraftsprogram. Ett uteblivet beslut skapar onödiga risker både för säkerhet i kärnkraftsprogrammet och för möjligheten att ställa om elsystemet.”

Det skriver arbetsutskottet för Svenska industrikommuner i en debattartikel i Dagens Samhälle idag:

”För våra kärnkraftskommuner Oskarshamn, Varberg och Östhammar väntar nu ett omställningsarbete där stängningen av reaktorer kommer att medföra ett kraftigt minskat behov av arbetskraft. De berörda kommunerna har ett aktivt engagemang i denna stora förändring. De försöker tillsammans med industrin, myndigheterna och regeringen hitta lösningar för att utveckla nya verksamheter som bygger på den kunskap som finns inom kärnkraftindustrin.”

”Alla instanser som har att bedöma SKB:s ansökan har ställt sig positiva till att lokalisera dessa anläggningar till Östhammar och Oskarshamn.  Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har tillstyrkt SKB:s ansökan och i miljöbalksprövningen har SKB levererat de sista kompletteringarna för ett beslut. Oskarshamns kommun har sagt ja till inkapslingsanläggningen och med beskedet från Östhammars kommunfullmäktige från oktober i år finns nu alla underlag på plats för ett regeringsbeslut. Nu kan vi i Sverige realisera planerna. Det är dags för regeringen – som sista och avgörande instans – att godkänna slutförvaret.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommunpolitiker-godkann-slutforvaret-av-karnbransle-34974