Nyheter

Energimyndigheten: Medel för FoU på belysningsområdet

Energimyndigheten förbereder en kommande utlysning inom forskningsprogrammet energieffektivisering inom belysningsområdet – en:  . Utlysningen omfattar cirka 15 miljoner och öppnar i början av 2021.

Energimyndigheten förbereder en kommande utlysning inom forskningsprogrammet energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS. Utlysningen omfattar cirka 15 miljoner och öppnar i början av 2021.

Syftet med stödet är att bidra till energisystemets omställning och verka för en god belysning som är energi- och resurseffektiv, anpassningsbar samt bidrar till god hälsa och komfort.

Utlysningen vänder sig till dig inom akademi, industri och offentlig sektor som vill bidra till utvecklingen av energi- och resurseffektiv belysning. I den här utlysningen kan du söka stöd för ditt forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Projekt som kan få stöd inom forskningsprogrammet ska inriktas på något av följande områden:

1/Belysningens planering och implementering i byggprocessen

2/Belysningssystems koppling till digital styr- och reglerteknik

3/Belysning i nya tillämpningar, exempelvis för informationsöverföring (LiFi), bekämpning av bakterier/virus, etcetera.

4/Marknadsnära projekt som testar krav på cirkulär ekonomi (som skärps i ekodesigndirektivet från och med år 2021).

/Utlysningen beräknas öppna i februari och stänga i slutet av april. Projekt kan starta tidigast 1 oktober 2021 och som längst pågå till 31 december 2024.

Mer information