Nyheter

ChargePoint: ”Är vårt elnät redo för den elektriska revolutionen?”

Här kommer ett inlägg från André ten Bloemendal, VP, Europa, ChargePoint om den explosionsartade ökningen av elfordon på våra vägar och hur vårt elnät klarar av den utmaningen:

”Covid-19-pandemin har inneburit betydande förändringar i konsumenternas förväntningar och företagens arbetssätt, inte minst inom bilindustrin. Medan bilförsäljningen har minskat dramatiskt, så har samtidigt antalet elfordon på våra vägar ökat.

I Sverige minskade registreringarna av nya personbilar med 12,9 procent i november 2020, jämfört med i november 2019. Däremot så registrerades över 77 000 laddbara bilar förra året, vilket innebär en ökning med 116 procent jämfört med 2019.

Inom elbilsindustrin är denna utveckling ingen överraskning, även om den plötsliga ökningen är en välkommen, om än något oväntad, konsekvens av den aktuella krisen. Uppskattningar tyder på att cirka 60 miljoner elfordon kommer att säljas år 2040 och runt om i världen (även i Sverige) planeras och utreds nu  införandet av ett förbud mot försäljning av fossildrivna fordon inom en snar framtid.

Vi ser att åtgärder görs i Sverige för att snabba på elektrifieringen även inom transportsektorn. Detta är extra aktuellt nu, när krisen har påskyndat övergången mot e-handel till att nå rekordnivåer, på grund av att människor tvingas stanna hemma.

Medan transporttrafiken har vuxit har krisen gjort det möjligt för människor att få en inblick i en renare värld då det totala trafikflödet sjönk till historiska nedgångar. Med den förväntade internationella drivkraften för en grön återhämtning i och med valet av Joe Biden som USAs nästa president, är efterfrågan på renare luft och en hållbar framtid starkare än någonsin.

Det är tydligt att elektrifiering av transporter är en nyckelfaktor i kampen för en renare värld, ​​men i många länder uttrycks oro för hur föråldrade elnät ska kunna klara av samhällets ökande behov av elektricitet.  

Det är då värt att beakta att elfordon faktiskt erbjuder en viktig faktor för att balansera elnätet. Elbilar utgör inte extra börda för elsystemet, vilket kritiker hävdar, utan är istället en del av lösningen, tack vare dess möjlighet till smart laddning.

Smart laddning avser ett laddningssystem där elfordon, laddstationer och laddningsoperatörer delar dataanslutningar. Utöver att detta erbjuder fordonsflottor en mängd olika gynnande funktioner, som t ex integration med befintlig mjukvara för vagnparkshantering för att säkerställa maximal nytta och att alla fordon alltid är redo för kommande dagars rutter, innebär det även stora fördelar för balansen i elnätet.

Genom smart laddning kan laddstationer övervaka, hantera och begränsa användningen av laddningsenheter för att optimera energiförbrukningen för att därmed aktivt och passivt kunna hantera efterfrågetoppar. Hela nätverk eller enskilda depåer kan t ex sänka laddningshastigheterna under rusningstid eller skapa en artificiell topp genom att simultant ladda flera fordon med högsta möjliga hastighet.

Att kunna styra elbelastningen och undvika situationer av toppar eller uppdämd el, genom att skapa en rotation för laddning eller delning av el mellan flera fordon, bör vara en viktig del av varje fordonsflottas eller laddningsleverantörs strategi.

För ett stort antal fordon som laddas samtidigt, så erbjuder nätverksanslutna laddningslösningar också möjligheten att övervaka energianvändning i realtid, samt att kontrollera kostnader genom införandet av en energiförbrukningsgräns för att undvika efterfrågetoppar. Dessutom främjar det installation av fler laddstationer, så att ytterligare bilar kan laddas via elkraftshantering.

Även om den befintliga lokala infrastrukturen kan stödja laddning av större fordonsflottor installerar många operatörer mikronätverk, inklusive distribuerade energiresurser, såsom solpaneler och batterisystem, för att stödja flottans energibehov.                      

Distribuerade energiresurser kan hjälpa vagnparksägare att undvika överbelastningar av det befintliga kraftnätet under perioder av högt energibehov, relaterat till tid på dygnet, rådande väderförhållanden mm. Ännu viktigare är att de bidrar till att garantera laddstationernas drift genom att undvika laddningsavbrott, på grund av t ex efterfrågetoppar eller strömavbrott.

Framtiden

Vi är inte långt ifrån en tid där laddstationer inte bara kommunicerar med elleverantörerna för att hitta de billigaste laddningstiderna, utan även med andra laddstationer för att avgöra vilken tid för laddning som innebär minst belastning på kraftnätet.

Under rätta omständigheter, med störst bekvämlighetsnivå för föraren eller fordonsflottan, kommer detta snart att leda till att energi som lagras i batteriet kan återföras till nätet för att hantera efterfrågetoppar. Det är när denna teknologi används i stor skala som visionen för smart laddning kan förverkligas.                                                

Dags att göra förbättringar

Dessa åtgärder kommer att bidra till att minska fordonselektrifieringens påverkan på kraftnäten. Det kommer dock att krävas fortsatta investeringar från elindustrin, inte minst för att säkerställa att det finns tillräckligt många laddplatser med kapacitet för att stödja de snabba och högeffektiva snabbladdningshubbar som förare behöver för att få sinnesro under långa resor.                 

Detta bör inte ses som ett hot mot elnätet och energibranschen, utan mer som en möjlighet. Under de senaste tio åren har effektiviteten i elförbrukningen satts på stora prov och elfordon erbjuder en verklig möjlighet för elleverantörer att få ut det mesta av sina senaste investeringar för att generera intäkter, reducera kostnader och samtidigt bidra till en grönare värld.

Hur regeringar och företag agerar under de kommande månaderna kommer att ha en bestående inverkan på ekonomin, hälsan och miljön för kommande generationer. För att möta konsumenternas krav på en renare framtid och dra nytta av de långsiktiga besparingar som elbilarna möjliggör måste företagen acceptera den kritiska roll de spelar för att garantera en klimatvänlig framtid. 

Amazon och DPD har redan meddelat att de båda kommer att övergå till en elektrisk leveransflotta som en del i sina klimatinsatser och alla andra företag som arbetar med fordonsflottor vet att de förr eller senare måste gå åt samma håll, för att inte hamna på efterkälken.”

André ten Bloemendal, VP, Europa, ChargePoint –