Nyheter

Socialdemokraterna: ”Industrin nyckeln för att klara Sveriges sysselsättning och klimatomställningen”

”Moderatledaren Reinfeldt hävdade en gång att svenska industriarbetare var ett minne blott – ”basically gone”. Men sanningen är den motsatta. Industrin står för en femtedel av Sveriges sysselsättning och är nyckeln till att klara såväl klimatet som svensk konkurrenskraft framöver. ”

Det skriver Åsa Westlund, gruppledare finansutskottet i riksdagen (S), Hanna Westerén, gruppledare miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen (S) och Anna-Caren Sätherberg, gruppledare näringsutskottet i riksdagen (S) i en debattartikel i Aftonbladet:

”Statligt ägda gruvbolaget LKAB har nyligen meddelat att de gör en av Sveriges största investeringar någonsin – 400 miljarder – för att ställa om sin produktion i Malmberget/Kiruna. Satsningen kommer minska koldioxidutsläppen hos bolagets kunder med ofantliga 35 miljoner ton per år. Det motsvarar utsläppen som skapas av allt privatbilskörande i Sverige under 3,5 år. En gigantisk satsning för att minska koldioxidutsläppen i Sverige, vilka enligt riksdagens mål ska vara netto noll år 2045 för att sedan bli negativa”

”En aktiv och ambitiös klimatpolitik där vi gemensamt tar ansvar för omställningen är en förutsättning för att industrin ska våga göra de här investeringarna. Genom Industriklivet, där staten bidrar till klimatsmarta tekniksprång inom industrin, tas ett gemensamt ansvar för att ställa om Sverige.

I höstbudgeten stärktes denna satsning med 750 miljoner för 2021.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Lno7wp/industrin-ar-nyckeln-for-att-klara-klimatet

Bild av Benita Welter