Nyheter

Nytt samarbete för digital utbildning inom skogsindustrin

Xtractor, som är en del i Semconkoncernen, har inlett ett nytt samarbete med Biometria som är en central aktör inom svensk skogsnäring. Med en ny lärplattform kommer Biometrias digitala utbildningar att bli mer moderna och effektiva.

– Lärande är en grundläggande del av oerhört många verksamheter. Därför är det viktigt att lärandet både blir pedagogiskt, effektivt och roligt för den som ska lära sig något nytt. Med en ny lärplattform och pedagogisk specialistkompetens finns det stora möjligheter att sätta tydliga mål för lärandet, skapa bra utbildningar och följa upp så att målen nås, säger Niklas Harging, vd på Xtractor. 

Biometria ägs av över 250 medlemsföretag inom skogsnäringen och är en central aktör inom branschen. De genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer.

– Vi har ett stort behov av en ny lärplattform eftersom vår befintliga lösning är svår att utveckla vidare. Vi letade efter något som var mer modernt och som kan anpassas efter våra specifika förutsättningar. Efter en noggrann utredning blev valet av Xtractor och Semcon som partner självklart eftersom de har lång erfarenhet av digital utbildning och erbjuder en modern och användarvänlig plattform, säger Ulrika Sten, kommunikationschef på Biometria och ansvarig för den nya lärplattformen. 

I första steget av samarbetet blir lärplattformen tillgänglig för Biometrias medlemsföretag och kunder, med bland annat utbildningar inom virkesmätning och skördarrevision. Fokus kommer också att ligga på certifierande utbildningar. I ett andra steg lanseras plattformen för interna utbildningar hos Biometria.

Lärplattformen som kommer att användas är Totara Learn, som rankas som en av de bästa i världen. Totara Learn är en flexibel och kostnadseffektiv lärplattform med bred funktionalitet. I projektet kommer Xtractor att bidra med spetskompetens inom systemintegration och pedagogik.

Läs mer om Semcons erbjudande inom digital utbildning.

Läs mer om Xtractor

Foto: Biometria