Nyheter

Ny General Manager för Zeppelin Sveriges division Mining

Från och med första januari 2021 är Johan Gustafsson General Manager för Zeppelin Sverige AB:s division Mining, som omfattar hela verksamheten för Caterpillars gruvfordon och tillhörande utrustning på den svenska marknaden.

Johan Gustafsson har en bred bakgrund inom gruv- och stålindustrin och har de senaste 10 åren drivit Cranex som nu är en del av Midroc-koncernen.

– Att få leda och utveckla Zeppelins Mining-division känns väldigt spännande. Jag har jobbat länge inom gruvindustrin med andra typer av maskiner och utrustning. Den svenska verksamheten ansvarar för Caterpillars hela utbud för gruvbranschen och det är extra inspirerande att ta vid och styra skutan när Zeppelin nu har etablerat sig, säger han.

Bäst i klassen på service

Johan har under sin yrkesbana främst arbetat med driftsäkerhet, underhållsutveckling och entreprenader. Det färgar hans perspektiv. Vikten av driftsäkerhet och ett tydligt affärsmannaskap är tydliga framgångsfaktorer som han tar med sig i den nya rollen.

– Caterpillar är världens största maskintillverkare och en ledande leverantör inom gruvindustrin med mycket driftsäkra maskiner. Mitt mål är att vi inom Zeppelin Sverige ska motsvara och helst överträffa våra kunders alla förväntningar och att de upplever att vi står för ett förstklassigt serviceerbjudande med fokus på tillgänglighet och säkerhet.

– Att våra kunder ser oss som en helhetsleverantör, är deras förstahandsval och har högsta förtroende för oss är en mycket viktig del. Kunderna ska kunna känna att vi är en leverantör som de tryggt kan lita på där vi tar hand om maskinerna, bidrar med genomtänkta lösningar för deras produktion så att de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vi ska ge våra kunder mesta möjliga värde, öka affärsvolymen totalt sett och göra bra affärer där alla är nöjda, förklarar Johan.

Bidrar i teknikomställningen med elektrifiering och autonoma fordon

En annan viktig fråga för att vara en ledande leverantör även i framtiden är att möta den kommande utvecklingen av elektrifierade och autonoma maskiner inom gruvindustrin.

– Vi har en stor, viktig och intressant teknikomställning framför oss med elektrifiering av truckar, lastare och utveckling av autonoma maskiner. Våra kunder har högt ställda mål på att minska CO2-utsläppen. Vi vill vara en naturlig del i omställningen och bidra med både teknikutveckling och viljan att förändra. Det innebär att vi själva också behöver utvecklas vidare med ny teknik och kompetens, avslutar Johan.