Nyheter

Ny undersökning: Kvinnor bättre på att sänka elförbrukningen

Kvinnor tänker mer på miljön än män i valet av elval. 39 procent av kvinnorna tycker att det är mycket viktigt att elbolaget tar miljöansvar, mot endast 27 procent av männen. Det visar en ny undersökning från Ipsos, utförd på uppdrag av Göta Energi.

När det kommer till valet av elbolag spelar miljön en större roll för kvinnor än män. 39 procent av kvinnorna tycker att det är mycket viktigt att elbolaget tar miljöansvar, mot endast 27 procent av männen.

Det är även stora skillnader mellan kvinnor och män i hur aktiv man är med att sänka sin elförbrukning. 29 procent av männen har inte gjort någonting alls för att spara energi det senaste året medan motsvarande siffra för kvinnor bara är 19 procent.

– Genom enkla åtgärder finns det stora pengar att spara samtidigt som det är bra ur miljösynpunkt. Här har män uppenbarligen en hel del att lära av kvinnor, säger John Gharagozlou, business manager på Göta Energi.

Den vanligaste åtgärden svenskarna gjort för att spara el är att byta till lågenergilampor. 51 procent av kvinnorna har bytt ut lamporna jämfört med 42 procent av männen. Många har också valt att stänga av elektriska apparater och dra ur laddare. 45 procent av kvinnorna uppgav att de stängde av och drog ur laddare efter användning, mot bara 32 procent av männen.