Nyheter

Atlas Copco förvärvar tillverkare av luftbehandlare och kvävegeneratorer

Atlas Copco har förvärvat Purification Solutions LLC:s verksamhet och vissa dotterbolag. Bolaget är en ledande leverantör av lösningar för tryckluft och gaser och har ett globalt försäljningsnätverk.

Purification Solutions LLC (verksamma under varumärket nano purification solutions) är ett privatägt bolag baserat i USA. Under 2019 hade de intäkter på omkring 242 MSEK (26 MUSD).

Bolaget fokuserar på design, produktion och försäljning av utrustning för luftbehandling och kväveframställning på plats hos kund. De har sitt huvudkontor i Charlotte i North Carolina. Bolaget har 60 anställda och verksamhet i Europa och Amerika.

– nano purification solutions är ett bolag med högt anseende och ett starkt varumärke inom luftbehandling och kvävegeneratorer, säger Vagner Rego, affärsområdespresident Kompressorteknik. Bolagets expertis och produktportfölj kommer att öka vår marknadsandel och påskynda vår affärsutveckling i Nordamerika, Europa och andra strategiskt viktiga marknader.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte.

Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Air inom affärsområdet Kompressorteknik.