Nyheter

Inom tio år ska Nexans produktion vara CO₂ -neutral

Ett ambitiöst mål för en global industrikoncern. På företagets svenska avdelningen i Grimsås är man redan långt framme.

– Vi har jobbat med det här i över 20 år, säger Annika Hedebark, hållbarhetssamordnare på Nexans i Sverige.

Nexans svenska produktion i Grimsås har redan genomfört flera av de omställningar som krävs för att den globala koncernens tillverkning ska bli klimatneutral. Några av dem utgör tunga investeringar som redan minskat koldioxidutsläppen från den svenska kabeltillverkningen avsevärt. Hit hör bland annat utrangering av eldningsolja, samt ett nytt energiavtal med grön el.

– Tidigare förbrukade vi över 100 kubikmeter eldningsolja per år. Nu är oljepannorna utbytta mot två moderna flispannor. Träet som vi använder kommer från det retursystem för lastpallar och kabeltrummor som alla kabeltillverkare i Sverige är förbundna att upprätta. Därmed sparar vi även in de transporter som tidigare krävdes för att frakta bort returmaterialet, fortsätter Annika Hedebark.

Utmaningar kvar

Det var i oktober som Nexans lanserade nya ambitiösa klimatmål. Innan 2030 ska hela koncernens produktion vara CO₂-neutral. Nexans är en del av den globala elektrifieringen och känner därmed ett särskilt ansvar för att målen i Parisavtalet ska uppnås så att den globala uppvärmningen kan bekämpas.

För fabriken i Grimsås innebär det ett fortsatt arbete med att bland annat byta ut alla dieseldrivna truckar mot truckar som drivs med el, samt byta ut gasolen i produktionen.

– De största utmaningarna har vi kvar. Det handlar om de utsläpp som vi inte själva orsakar. Hit hör till exempel de transporter som vi anlitar. De är till stora delar dieseldrivna. Det vi främst kan göra där är att använda vår köparmakt och på så sätt få till en omställning hos våra leverantörer, avslutar Annika Hedebark.