Nyheter

Största robotsäkerhetsstandarden för robotsystem på remiss

Nu finns remiss ute på förslaget på den kommande robotsäkerhetsstandarden EN ISO 10218-2  Robotics – Safety requirements for robot systems in an industrial environment – Part 2: Robot systems, robot applications and robot cells integration som stöder implementering av robotar, robotceller och robotsystem.

Det finns möjlighet att lämna kommentarer på standardförslaget fram till och med den 26 februari 2021.

– SIS svenska robotikkommitté har aktivt och med stor framgång påverkat den globala revisionen av standarden i två delar. Nu kommer del två som kan användas vid CE-märkning av robotsystem, -applikationer och -celler för att uppfylla Maskindirektivets krav på remiss för svenska intressenter. Jag välkomnar aktörer inom robotbranschen att kommentera remissen för att skapa bästa möjliga värde för svensk industri, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS.

En ökad automationsgrad och robotisering driven av hårdare konkurrens och förändrade kundkrav gör säkerhetsaspekter mer aktuella än någonsin inom industrin. Flexibla, lättprogrammerade robotar som möjliggör ökade möjligheter för människa och robot att samarbeta, gör entré på marknaden.  Ta chansen att påverka den kommande robotsäkerhetsstandarden som nu finns ute på remiss.

Jämfört med den nu gällande standarden som publicerades 2011 så har det nya standardutkastet uppdaterats avseende kollaborativa applikationer och funktionell säkerhet. Detta för att följa utvecklingen inom branschen vad gäller robotapplikationer och säkerhetsaspekter, säger Ann-Sofie Sjöblom.

Läs och kommentera standardförslaget

SIS tekniska kommitte för robotik