Nyheter

C: ”Försvaret lägger en våt filt över vindkraftsutbyggnaden!”

Vindkraftsprojekt i stora delar av Sverige stoppas av Försvarsmaktens restriktioner, rapporterar Sveriges Radio ekot.

Nu har Centerpartiet fått igenom att Försvarsmakten ska se över om det går att sätta villkor istället för att neka utbyggnad av vindkraft.

– Danmark lyckas bättre förena försvarets intressen med vindkraft, säger centerns energi och klimattalesperson Rickard Nordin i en kommentar.

Vid utgången av 2019 fanns det totalt 4 120 vindkraftverk med en sammanlagd installerad effekt på 9 061 MW. Under 2019 var den faktiska årsproduktionen 19,5 TWh och helårsproduktionen vid normalår med alla turbiner som fanns vid årsskiftet 25 TW.

Försvarsmakten har sedan 2010 börjat hävda allt mer omfattande restriktioner mot vindkraftverk. De omfattar nu en tredjedel av hela landets yta och hälften av de södra delarna.

En utredning genomförd av Försvarets Forskningsinstitut visade att restriktionerna inte har någon motsvarighet i jämförbara länder. En följd blir att utbyggnaden förskjuts mot norr, vilket medför ökade kostnader för kraftledningar och ledningsförluster.