Nyheter

IF Metall stämmer Cytvia Sweden för kränkning av föreningsrätt

IF Metall stämmer ett företag i Umeå för att ha förvägrat en av förbundets medlemmar facklig representation vid en förhandling. Förbundet yrkar att företaget betalar skadestånd på sammanlagt 250 000 kronor.

Bolaget, Cytvia Sweden AB har, enligt IF Metalls stämningsansökan till Arbetsdomstolen, gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning i strid med 8 § MBL och brott mot förtroendemannalagen.

– Bolaget har vägrat en medlem att ha en facklig representant med sig på ett möte som arbetsgivaren kallat till. De har också hotat ned att det skulle anses som arbetsvägran medlemmen uteblev från mötet. Det är enligt IF Metall ett solklart fall av föreningsrättskränkning, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

IF Metall kräver att arbetsgivaren ska betala skadestånd på 75 000 kronor till medlemmen. Förbundet yrkar även på skadestånd på 75 000 till den facklige förtroendeman som inte fick närvara på mötet samt ett belopp på 100 000 kronor till förbundet.

– Varje gång ett företag hindrar eller försvårar möjligheten för oss att företräda medlemmarna ser vi inte bara som en lokal tvist, utan även som ett angrepp mot förbundets verksamhet. Vi kommer alltid agera fullt ut för att för att förhindra den typen av antifackliga beteenden, säger Darko Davidovic.