Nyheter

Grönt ljus för Ringhals miljardsatsning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett klartecken för Ringhals lösning som säkrar oberoende härdkylning. 900 miljoner kronor har investerats för att uppfylla kravet för att driften av reaktor 3 och 4 ska få fortsätta efter årsskiftet.

– Godkännandet från SSM innebär att Ringhals 3 och 4 lagt till ett oberoende säkerhetssystem till redan säkra anläggningar, och kan planera för fortsatt drift i ytterligare decennier, säger Björn Linde, vd. 

2017 togs första spadtaget, många tusen ton betong och miltals armeringsjärn senare står två robusta byggnader på plats. Byggnaderna inrymmer system som konstrueras för att klara dramatiska situationer och naturkatastrofer som till exempel isstormar eller extrema förändringar i temperaturer och vattennivåer. Det ska också klara jordbävningar av en magnitud som statistiskt sätt bara kan inträffa en gång på en miljon år i vår del av världen.

Byggnationen av oberoende härdkylning är ett av Ringhals största projekt sedan starten i början av 1970-talet:

– Investeringen visar att våra ägare ser ljust på kärnkraftens framtid, och myndighetens godkännande av vår lösning innebär att vi kan fortsätta leverera fossilfri el långt in på 2040-talet, säger Björn Linde. 

Bakgrund

I december 2014 beslöt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att samtliga svenska reaktorer måste förses med oberoende härdkylning: en förutsättning för att få köra verken vidare. Då hade både Ringhals och Forsmark jobbat i flera år med att förbereda sig inför de nya kraven. Ringhals AB styrelse och Vattenfalls styrelse beslöt 2017 att investera i oberoende härdkylning på reaktor 3 och 4.

Syftet är att upprätthålla kylningen av reaktorhärden vid extrema situationer. Om den vanliga elförsörjningen eller kylfunktionen bryts kommer det oberoende systemet med egen separat elförsörjning att kyla reaktorhärden i minst 3 dygn, vilket är den mest kritiska tiden vid en allvarlig händelse.