Nyheter

Alight bygger Sveriges största solpark

Martin & Servera har tecknat ett PPA-avtal, Power Purchase Agreement, med solenergiföretaget Alight. Alight kommer att bygga, äga och förvalta anläggningen och Martin & Servera kommer köpa den el som produceras.

– Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Martin & Servera. Det finns en enorm potential med solenergi som är en viktig del av att bygga ett fossilfritt samhälle, säger Harald Överholm, VD på Alight.

Martin & Servera, som är Sveriges ledande restauranggrossist, har under många år arbetat för att reducera verksamhetens klimatpåverkan. Avtalet som sträcker sig över 15 år kommer att hjälpa koncernen att sänka sina elkostnader, minska miljöpåverkan och skydda mot volatilitet i elmarknaden.

– Det här är ett långsiktigt avtal och samarbete med Alight. För Martin & Servera är det ett stort steg mot den helt hållbara verksamhet vi drömmer om samtidigt som vi får pålitlig och förutsägbar energi, säger Liv Forhaug, koncernchef på Martin & Servera.

Bakom investeringen i solcellsparken står Infranode, en svensk infrastrukturfond som investerar hållbart och förvaltar 10 miljarder kronor i Norden med en investeringshorisont på minst 25 år.

– Det här projektet är ytterligare en milstolpe i vår gemensamma satsning inom solenergi med Alight, säger Carl-Emil Lindholm, Sverigechef på Infranode. 

Solcellsparken i Skurup kommer börja producera el under våren 2022 och kommer att stå för 40 procent av Martin & Serveras elförbrukning i Sverige. Parken kommer att ha en installerad effekt på 18 MW och en normalårsproduktion på ca 19 GWh.

– Att vi tecknat ett avtal med Martin & Servera gör det möjligt för oss att bygga en ny solcellspark utanför Skurup. Det här blir den största solcellsparken i Sverige när den tas i drift, säger Harald Överholm, VD på Alight.

E.ON ansluter solcellsparken i Skurup till elnätet och markägare är Näsbyholms Fideikommiss.