Nyheter

Södra väljer värmetåliga Intenz HT samt Docker för belysning i massafabrik

Bra belysning är en förutsättning för säkerhet och produktivitet. Varma arbetsplatser är inget undantag. I Linje 2-hallen på Södras massafabrik i Mörrum är det väldigt varmt, framförallt under sommartid.

Den tidigare belysningen klarade inte av värme och långa drifttider. Genom utbyte till Intenz HT samt Docker har man valt en tekniskt och miljömässigt hållbar lösning, som dessutom ökar belysningskvaliteten och säkerheten i den varma hallen.

Utmaningen

I hallen finns maskiner som tvättar och bleker massan, vilket är ett av de sista stegen innan torkning och emballering. Det är väldigt varmt i hallen, sommartid uppgår temperaturen i taket till 55°C. Metallhalogen-armaturerna som tidigare belyste hallen innebar återkommande problem. Armaturerna får aldrig vila och förväntas prestera dygnet runt, året om. Tidigare belysning klarade inte av uppgiften.

– Vi fick byta drivdon varje år och service från traverskran var omständligt, suckar Magnus Olsson, som är stoppkoordinator el.

– Armaturerna klarade inte miljön helt enkelt, fyller Jens Nilsson i. Jens är chef för el-underhåll och initiativtagare till projektet.

– Vid dessa byten var man tvungen att spärra av området under kranen man jobbar ifrån och det var varmt och svettigt för er som skulle göra bytet, fortsätter Jens.

Lösningen

Energisystem besökte anläggningen för grundlig inventering som bland annat innefattar ljus- och temperaturmätning. Lokalen är bullrig och värmen är tryckande.

Lösningen som projekterades var Intenz HT som är anpassad för omgivningstemperaturer upp till 80°C. Armaturen är skräddarsydd för stål- och pappersindustrin där delar av produktionskedjan medför höga temperaturer. Intenz är det mest hållbara alternativet för industribelysning sett ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Vid extrema temperaturer används Intenz HT. Den europatillverkade armaturens fördelar är bland annat slimmad design, DALI och 10 års funktionsgaranti.

Vibrationståliga Docker är klassad för omgivningstemperatur 75°C och var därmed det självklara valet till hallens traverskran. Kranen används för att lyfta maskindelar vid service och underhåll.

Resultatet

Installationen gick smidigt eftersom man ersatte de gamla armaturerna ett mot ett. Under Energisystems uppföljning konstaterades, med hjälp av luxmätaren, att armaturerna levererade de ljusnivåer som projekterats. De mätvärden som uppmätts innan åtgärden hade förbättrats avsevärt.

– Det är väldigt seriöst av er att följa upp installationen, säger Jens Nilsson.

– Operatörerna, som kör och underhåller maskinerna, vill ha vitt ljus. Det är enklare att jobba i ljus än i mörker, framförallt vid service och underhåll, skrattar Magnus. Han fortsätter berätta att förändringen upplevs positivt eftersom ljuset är mycket klarare än tidigare. Magnus konstaterar att den nya belysningen medför ökad säkerhet och att det är en stor skillnad mot hallen bredvid.

– Även om vi hade metallhalogen innan, som ju ger vitt ljus är det skillnad. Det är bättre kvalitet på det här ljuset, tillägger Jens nöjt.

Vi på Energisystem är beredda att hålla med. Intenz färgtemperatur 5 700 Kelvin och höga färgåtergivning ger väldigt bra och tydliga synförutsättningar i hela hallen.

Magnus berättar att uppgraderingen av kranen med Docker-armaturen har medfört förenklad service och underhåll av hallens maskiner. Vi pratar vidare om hur belysningen hanterar värmen i hallen och Magnus imponeras över armaturernas skyddsfunktioner.

– Vi har förbättrat ventilation och isolering men det blir fortfarande väldigt varmt, framförallt sommartid. Det är en smart funktion att armaturerna dimmar ner för att skydda elektroniken om det blir för varmt. De armaturer vi hade tidigare slocknade bara.

Eldprovet

Under fabrikens stora underhållsstopp där alla maskiner servas och underhålls skulle belysningen i hallen verkligen sättas på prov. Det var främst vid underhåll man varit missnöjd med tidigare belysning varför vi var nyfikna på hur det gått. Efter stoppet ringde vi upp Peter Karlsson, som är skyddsombud för att höra oss för vad stoppet innebär och hur den nya belysningen klarat utmaningen.

– Man river i princip allt, servar och byter slitdelar. Det är väldigt omfattande, berättar Peter och fortsätter entusiastiskt:

– Det har varit ett bra test med cirka 50 personer i hallen som jobbat under stoppet. Samtliga har berömt den nya belysningen. Den har verkligen förenklat hanteringen under stoppet. Den nya belysningen ger ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö. Tidigare var det mycket skuggbildningar som gjorde jobbet svårare, framförallt när det var trasiga armaturer. Nu finns inga skuggor längre. Det är smidigare att jobba i bra belysning.

Hållbarhet

Södra har tydliga och ambitiösa hållbarhetsmål och arbetar för resurseffektivitet och omställning till en cirkulär ekonomi. Målsättningen är minskad elanvändning med minst 10 % från 2015 till 2025.

Belysningsåtgärden i hallen resulterar i 60 % minskad elanvändning och bidrar därmed till Södras målsättning.

Intenz är armaturen som sluter cirkeln och ersätter den fyrkantiga slit-och-släng-mentaliteten. Valet av armatur är gjort enligt Södras utvärderingsmodell med krav på bästa effektivitet och optimalt utnyttjande av resurser.

Installerade armaturer håller högsta kvalitet, är europatillverkade, har lång teknisk livslängd och generösa garantier. Intenz chassi tillverkas av återvunnen aluminium och framtida återvinning av armaturerna sker på ett ansvarsfullt sätt i El-kretsens regi.Projektet är ett tydligt exempel på omställningen till den cirkulära ekonomin. Från slit-och-släng till kvalitet och hållbarhet.

Cirkeln är sluten!