Nyheter

Teknikföretagen: ”Släpp bromsarna som stoppar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi!”

Cirkulär ekonomi kräver helt nya sätt att göra affärer. Svensk industri är långt fram i den utvecklingen. Det krävs dock ett större engagemang från politiker och myndigheter för att möjliggöra ett snabbare tempo. Det skriver Teknikföretagen i en ny rapport.

Teknikföretagen presenterar en mängd åtgärder som krävs för att driva utvecklingen av den cirkulära ekonomin framåt. Staten har en viktig roll i att stimulera denna utveckling som både beställare och lagstiftare om cirkulära affärsmodeller ska gå från liten skala till etablerad verksamhet.

– Offentlig sektor behöver bli bättre på att beställa resurseffektiva produkter och tjänster i sin upphandling. Dessutom måste arbetet med att främja förutsättningarna för hållbara transporter prioriteras. Om inte returlogistik är både hållbar och kostnadseffektiv då återcirkuleras inte varorna, säger Elinor Kruse.

– En annan avgörande faktor är att ta bort de miljöskatter som hindrar en cirkulär ekonomi, såsom den svenska kemikalieskatten. Kemikalieinspektionen har redan visat att skatten inte har den tänkta miljöeffekten ens för nytillverkade produkter, samtidigt som den dessutom kraftigt försämrar prisbilden för begagnade elektronik, fortsätter Elinor Kruse.

Totalt lanserar Teknikföretagen i rapporten 15 förslag på åtgärder som driver frågan framåt. Frågan står högt på agendan, både i Sverige och i Europa. Miljöministrarna fattar under veckan beslut om EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och i Sverige ges viktiga uppdrag till myndigheter för 2021 års arbete.

Allt i rapporten på 4 minuter. Klicka här!