Nyheter

SSAB levererar 6 000 ton stål till solcellspark i Angola

SSAB i Borlänge och Arendal levererar nu stål till bygget av flera solcells-parker i Angola. Utbyggnaden kommer att stärka elförsörjningen i landet och skapa en möjlighet att bryta beroendet av fossila bränslen.

Nyligen avslutades den första fasen av en internationell affär där SEK (Svenska Exportkreditnämnden) är med och garanterar finansieringen av projektet. Bland de internationella aktörerna finns SSAB med som leverantör av stål.

– I den här omfattande internationella affären är flera parter involverade. En amerikansk huvudleverantör, portugisiska entreprenörer på plats i Angola, en svensk myndighet och svenskt stål från SSAB som skall vidarebearbetas av en våra profiltillverkande partners i Sverige, säger Samuel Arvgård, Regional Sales Manager på SSAB.

Solcellsparken är ett av sju olika solpanelsprojekt, två större nära huvudstaden Luanda och fem mindre ute på landsbygden. Den totala kapaciteten är 370 megawatt och det gör en enorm skillnad för elförsörjningen i landet samtidigt som det bryter beroendet av fossila energikällor.

Stor andel svenskt

I och med att det är SEK som står som garant gentemot angolanska staten så var ett av villkoren att flera svenska leverantörer skulle användas. För SSABs del innebar det en total leverans på ca 6000 ton stål. Stålet skall bearbetas till profiler som pålas ner i marken och sedermera bär solcellerna

– Vår del i projektet innebär att vi under första halvåret 2021 ska leverera ca 6 000 ton stål. Det bearbetas vidare i två svenska verkstäder, först rullformning och sedan galvanisering innan det skickas till Angola i containers från Göteborgs hamn, säger Samuel Arvgård

Möjligheter till mer affärer

Väl den första affären är klar så framstår SEK som en av de trygga finansiärerna i den här typen av affärer. Möjligheten att sälja ytterligare volymer baseras på hur bra den första delen går. Huvudleverantören gör en utvärdering baserat på hur väl man klarat sina åtaganden och hur trygg finansieringen är.

– Varje leverantör utvärderas och mäts på sin förmåga. Att SEK är med och garanterar finansieringen ger oss svenska leverantörer en bra möjlighet att även komma på tal vid nästa steg, att slutprodukten dessutom stöttar vår vision om en lättare, starkare och mer hållbar värld gör det hela extra intressant, säger Samuel.