Nyheter

Nytt verktyg för att visa framtida grundvattennivåer

SGU lanserar nu en funktion som visar hur grundvattennivåer kan komma att förändras de närmaste månaderna. Bland nyheterna finns även en förbättrad funktion för att jämföra grundvattenkartor från olika perioder, från dagens situation tillbaka till 1984.

SGU har tagit fram en ny funktion för att se hur grundvattennivåer kan komma att förändras de närmaste månaderna, Framtida grundvattennivåer. Grundvattennivåerna beror till stor del på väderutvecklingen, som dock är svår att förutse på sikt. Därför beräknar SGU framtida grundvattennivåer för tre tänkbara väderutvecklingar, torrt, normalt eller blött väder. Beräkningarna görs med en modell som baseras på tidigare mätningar av grundvattennivåer, vädret under dessa perioder och SMHIs väderprognos för de tio närmaste dagarna.

De nya funktionerna kan vara till stor nytta för alla som jobbar med grundvatten på lokal, regional eller nationell nivå. Även om det inte går att förutspå vädret på längre sikt så blir det ändå möjligt att få en uppfattning om hur grundvattensituationen kan bli blir längre fram.

– Genom att se på grundvattensituationen för olika väderutvecklingar underlättar det till exempel för kommuner att bedöma risken för låga grundvattennivåer framöver, säger Calle Hjerne, projektledare på SGU.

I den nya funktionen är det möjligt att välja vy mellan stora grundvattenmagasin eller små magasin, och att välja väderutveckling på upp till 180 dagars horisont.

Utöver funktionen Framtida grundvattennivåer har SGU också utvecklat verktyg för att jämföra grundvattenkartor från olika valfria perioder; Tidigare grundvattennivåer. Det är här möjligt att jämföra perioder från det aktuella läget tillbaka till 1984.

De nya funktionerna är en direkt följd av regeringens grundvattensatsning 2018-2020, en särskild insats för att förstärka och utveckla övervakningen av grundvattnet och höja kunskapen om Sveriges grundvatten. Tidigare i år introducerade SGU veckovis redovisning av landets grundvattennivåer, också det som ett resultat av regeringens grundvattensatsning.

I samband med lanseringen finns nu även mer ingående information om grundvattennivåer på SGUs webbplats, bland annat om hur SGU mäter och beräknar landets grundvattennivåer, samt hur kartor tas fram.

I januari kommer SGU presentera nya kartverktyg för grundvattennivåer där det till exempel kommer vara möjligt att mer i detalj se beräknade eller uppmätta nivåer för olika platser.

Länk till Framtida grundvattennivåer

Länk till Tidigare grundvattennivåer

Läs mer om grundvattennivåer på SGUs webbplats