Nyheter

Nytt avtal: Solenergigrossisten Senergia ska utbilda, marknadsföra och sälja Huaweis batterisystemet Luna2000 i Norden

Huawei Solar sluter nu, via ett av sina distributionsbolag, Photomate, avtal med Nordens ledande grossist inom solenergi – Senergia. Avtalet innebär att Senergia kommer att utbilda om, marknadsföra och sälja Huaweis växelriktare, optimerare och batterisystemet Luna2000 i Sverige, Finland och Norge. Under en treårs-period uppskattar Senergia avtalets värde till cirka 165 miljoner SEK.

– Marknaden för solenergi växer kraftigt och vi ser en stadig ökning gällande installationer av solcellspaneler. Avtalet med Huawei vittnar också om hur marknaden växer. Vi beräknar avtalets värde till cirka 165 miljoner under en treårs-period, ger oss tillgång till några av marknadens bästa produkter för solpanelsinstallationer och bidrar till att utveckla vår affär. Det är ingen tvekan om att världen står inför en stor klimatutmaning och vi behöver ställa om till ny ren energi. Som en del av lösningen är solenergi en avgörande faktor och tillsammans med Huawei kan vi dra vårt strå till stacken och medverka till en förändring, säger Thomas Lithner, vd för Senergia.

– För oss är det här avtalet en viktig milstolpe i vår utveckling av solenergiaffären och ytterligare ett steg i att bidra till en mer hållbar värld. Vi utvecklar Huawei Solar konstant och siktar på att bli bland de ledande på den svenska marknaden. Redan nu har vi fått ta emot mycket positiv kritik för vår teknik och vår innovationskraft. Speciellt vår senaste batterilösning som hjälper anläggningsägare att spara på sin energi. Genom Senergia får vi precis den professionella ambassadör för våra produkter som vi behöver för att få in än mer energi i vår utveckling, säger Patrik Salklev, affärsområdeschef solenergi, Huawei Enterprise.

Senergia är en grossist som är specialiserad på solenergi. Företaget ger tekniskt affärsstöd till professionella bolag och entreprenörer inom solenerergibranschen. Genom det nya avtalet kommer Senergia att komplettera sitt utbud med främst tre produkter från Huawei – optimerare, växelriktare och batterisystem. Speciellt Huaweis nya batterisystem är efterlängtat på den svenska marknaden.

– Huawei Luna2000 är ett batterisystem som är en modulär batterilösning med den senaste tekniken från Huawei. Vårt batteri bygger på energioptimerare som är inbyggda i batterisystemet. Dessa anpassar upp- och urladdning så att det går att få ut maximal kapacitet ur varje modul. Det innebär att en anläggningsägare alltid får ut maximal kapacitet ur sina batterimoduler, säger Patrik Salklev, affärsområdeschef solenergi, Huawei Enterprise.

Huaweis produkter är designade för att minimera oönskad elektromagnetisk störning, EMC. EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, är en produkts förmåga att fungera i sin omgivning utan att sprida störningar. Elsäkerhetsverket tillsammans med Försvarsmakten har under 2020 fått i uppdrag av regeringen att undersöka bland annat hur solceller kan orsaka elektromagnetiska störningar.

Utmaningen med solcellsanläggningar är att störningarna kan sändas ut i dc-kablarna som i sin tur kan skicka ut oönskade radiosignaler. Genom att använda produkter som uppfyller EMC-standarder samt att solenergiinstallationens installationskomponenter, installationsmetoder, kablage och dess förläggningssätt anpassas minimeras oönskad radiostörning. Huaweis produkter uppfyller gällande normer och standarder för EMC där Huawei med sin mångåriga expertis från radio och telekommunikation kunnat dra nytta av det vid designandet av Huaweis solenergiprodukter.

Huawei Solar levererar smarta solenergilösningar som bland annat byggs på företagets långa erfarenhet inom digital informationsteknik. Huawei integrerar det senast inom AI och molnlösningar för att göra solenergins kraftgenerering så optimal som möjligt. Genom att göra solenergi mer smart hoppas Huawei att skapa grunden för att solen blir människans huvudsakliga energikälla. Huawei har solenergilösningar för såväl konsumenter som företag. I Sverige och Norden har Huawei, förutom Senergia, även samarbeten med Aprilice och Solelsgrossisten.