Nyheter

Västerbotten växlar upp elektrifieringsarbetet

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten, blev i oktober utsedd till en av sexton ledamöter i regeringens nya elektrifieringskommission.

Måndag den 7 december hölls kommissionens första möte, digitalt. I Västerbotten inleds nu en dialog och process för regionens insatser i elektrifieringsarbetet.

– För Europas omställning har norra Sverige enorm möjlighet att bidra med grön förnybar energi i form av vatten och vind. Men också genom unik kompetens kring bland annat utvinning och förädling av råvaror som är helt avgörande både för att leda och lagra energi. Med vår tradition av energiintensiv industri och erfarenhet av samarbete med aktörer viktiga för regionens utveckling kan vi bidra med betydelsefull kunskap i arbetet med elektrifieringen, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

Västerbottens arbetsprocess

För att fånga sakkunskap och ringa in förutsättningar för elektrifiering av transporter och grön samhällsomställning i Västerbotten har ett antal tematiska områden identifierats. Under våren 2021 kommer dialogmöten att hållas, kopplade till de tematiska områdena. Det blir ett sätt att samla in kunskap från olika aktörer i länet, som Västerbotten sedan bidrar med till elektrifieringskommissionens arbete.

Ordningen för dialogmötena anpassas efter kommissionens tidsplan och kommer att omfatta bland annat:

Vätgas i norra Sverige

Batteriregionen Västerbotten

Elkapacitet i Västerbotten

Digitalisering

Transport och laddinfrastruktur i Västerbotten

– Det känns verkligen roligt att vi nu startat arbetet med kommissionen. Ett ärofyllt uppdrag att vara en del av. Jag vet att norra Sverige har mycket gott att bidra med och ser fram emot den fortsatta processen, och inte minst att se resultaten framöver, säger Anna Pettersson.

Om elektrifieringskommissionen

Elektrifieringskommissionen ska, i samråd med berörda aktörer, identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet. I uppdraget ingår även att analysera och beakta hur digitalisering, uppkoppling och innovativa lösningar ytterligare kan påskynda och effektivisera elektrifieringen inom transportområdet. Kommissionens uppdrag sträcker sig till december 2022 och leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer om elektrifieringskommissionen här

Strategier till grund för elektrifiering

För att Sverige skall nå de uppsatta klimatmålen är elektrifieringsfrågan och tillhörande teknikutveckling högsta prioritet. På nationell nivå pågår för närvarande flertalet processer som skall bygga grunden för detta arbete.
Den 2 december lanserades exempelvis Fossilfritt Sveriges batteristrategi. Parallellt pågår också arbete inom ramen för Fossilfritt Sverige med att ta fram en nationell vätgasstrategi.

Läs mer om batteristrategin här