Nyheter

Måndagsintervjun: Eurobattery Minerals VD Roberto Garcia Martinez

Svenska gruv- och prospekteringsföretaget Eurobattery Minerals har ett tydligt mål, att hjälpa den europeiska batteri- och elbilsbranschen att bli självförsörjande på batterimineraler som nickel, koppar, kobolt och sällsynta jordartsmetaller som är utvunna från gruvor i Europa och på ett hållbart sätt.

Att hållbart producerad el är en av de viktigaste kraftkällorna när vi arbetar för att minska den globala uppvärmningen är de flesta överens om. Detta har blivit väldigt tydligt på personbilsmarknaden där pionjärer som Tesla följts av att i princip alla bilmärken idag erbjuder eldrivna modeller.

Vi ser nu även tydligt att el slår igenom stort i hela transportsektorn med nya företag som satsar helt på el som exempelvis Einride, men även ett stort fokus på elektrifiering bland jättar som Scania och Volvo. På samma sätt arbetar en mängd branscher nu med att se hur de kan använda el som kraftkälla för sina fordon, inte minst gäller detta för gruvindustrin där ABB, Epiroc med flera har projekt igång.

Den gemensamma nämnaren för alla dessa att batteriers användning är att lagra kraft. Det har skapat en enorm hype kring batteritillverkare, inte minst kring svenska Northvolt.

För att producera batterier behövs det stora mängder batterimineraler, som exempelvis koppar, kobolt och nickel. Även om man idag har ett stort fokus på återvinning av batterimineraler så kommer det finnas ett stort behov av att bryta nya visar rapporter. På samma sätt som att elen ska produceras hållbart ökar kraven snabbt på att även batterimineralerna ska brytas med fokus på hållbarhet. Detta är något som det svenska börsnoterade gruvföretaget Eurobattery Minerals har tagit fasta på.

Projekt över hela Europa

– Vi ska bryta de här kritiska batterimineralerna på ett hållbart sätt med fokus på etisk produktion och med spårbarhet, förklarar företagets vd Roberto García Martínez, en spanjor med över 25 års erfarenhet av den globala gruvindustrin, bland annat från Afrika där han genom sitt arbete med diamanter och guld var tidig med att införa rutiner för spårbarhet. Eurobattery Minerals gruvprojekt ligger alla inom Europa och det i sig menar Roberto García Martínez är en viktig del i att kunna bryta dem hållbart:

– Europa har idag stora mineralresurser som gott och väl skulle vara tillräckligt för att förse den europeiska fordons- och batteriindustrin med mineraler för att motsvara efterfrågan.

Eurobattery Minerals har ett flertal prospekteringsprojekt i Sverige. Ett intressant är fyndigheten i Fetsjön i södra Västerbotten där företaget tillsammans med forskare från Uppsala Universitet och AGH University of Science and Technology i Krakow ser på hur man kan utvinna Vanadin och sällsynta jordartsmetaller på ett effektivt sätt, beståndsdelar som används i batterier.

Utöver detta berättar Roberto García Martínez om företagets gruvprojekt i norra Spanien där bolaget för tillfället genomför analyser av provborrningar för att kunna utvärdera malmpotentialen. Företaget har även under våren meddelat sin avsikt att förvärva 100 procent av gruvprojektet Hautalampi i Outokompu i östra Finland där nyligen arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning inletts. Fokus för projekten i Spanien och Finland är precis som i Sverige; nickel, koppar och kobolt.

Stort behov av batterimineraler

Idag produceras enbart 2-4 procent av de batterier som den europeiska fordonsindustrin behöver i Europa, och detta speglar även brytningen av batterimineraler. Nu har flera stora företag aviserat att de startat upp batteriproduktion i Europa och många med tydliga krav på att mineralerna ska brytas på ett hållbart sätt och gärna i närheten av fabrikerna, något som exempelvis Northvolt pekat på för sin svenska fabrik.

– Merparten av alla batterimineraler bryts idag i ett fåtal länder, säger Roberto García Martínez. Han pekar exempelvis på kobolt där ca 60 procent utvinns i Kongo, ett land som av flera internationella organ pekats ut för systematiskt utnyttjande av barn i gruvorna och där det inte är ovanligt med väpnade konflikter.

– EU har pekat på elektrifieringen som en av de viktigaste möjliggörarna för att uppnå klimatmålen, då kan inte branschen förlita sig på batterimineraler från länder där det finns stora brister både vad gäller social och ekologisk hållbarhet – det godtas varken av fordonstillverkarna eller deras slutkunder.

Tidigare i höstas publicerade EU en uppdaterad lista med kritiska råmaterial där totalt 30 metaller och mineraler finns representerade. I samband med detta har unionen även startat the European Alliance for Raw Material där politiken, industrin och andra intressenter ska arbeta tillsammans för att öka självförsörjandegraden inom EU av dessa kritiska metaller och mineraler. Eurobattery Minerals var ett av bolagen som ställde sig bakom initiativet och ser nu med tillförsikt på hur man med gemensamma krafter kan arbeta tillsammans för att öka Europas självförsörjande av dessa kritiska råvaror.

– Det är avgörande att vi samarbetar i denna för klimatet så avgörande fråga eftersom hållbara batterimineraler är grunden för att lyckas med elektrifieringen, avslutar Roberto García Martínez.