Nyheter

Autopro – pålitlig partner inom industriell automation och IT

Som leverantör är Autopro kanske mest känd för sina brännarstyrningar, men företaget har alltid varit en helhetsleverantör av utrustning för övervakning och styrning. Kunderna finns bland kommunala och privata energibolag, massa & pappersbruk, stålverk med flera.

Alla energianläggningar

– Vi jobbar med alla typer av energi- och industrianläggningar där det förekommer förbränningsprocesser, berättar Erik Hurtig, försäljningsansvarig på Autopro. Ett typiskt projekt numera begränsar sig inte till att leverera brännarblocken. Uppdragen spänner över hela automationen.

Ett typiskt projekt omfattar:

Konstruktion

Leverans av apparatskåp

Leverans av styrsystem inklusive programmering

Leverans av instrumentering för panna med brännare

Mekaniskt och elektriskt montage

Riskanalys med SIL-verifiering

Besiktning tillsammans med beställare

Kontroll tillsammans med tredjepartsorgan

Produkter

Autopro svarar för leverans av flera OEM-produkter, i huvudsak styrsystem från ABB och Siemens. Det är också baserat på dessa fabrikat som Autopro har sina egna varumärken i form av brännarstyrningar.

Brännarblocket ABC (Auto Burner Control) har funnits som ett godkänt och certifierat block för ABB 800xA sedan 2011.

– Vi har fler än hundra driftsatta och godkända brännarblock installerade i Sverige, fortsätter Erik Hurtig. Blocken är framtagna av oss själva, där kravspecifikationen är satt efter vår egen innovationsförmåga och erfarenhet. Brännarblocken hanterar alla typer av bränslen och brännare med allt från enkla oljebrännare till pulverbrännare med ett flertal ställdon för luft och bränsle, samt gasbrännare med integrerad täthetskontroll.

Autopro fick under denna tid många förfrågningar på motsvarande brännarblock för Siemens, eftersom Siemens själva beslutade att inte fortsätta certifiera sina egna brännarblock. Autopro tog därför fram ett brännarblock 2017 som är godkänt för samtliga Siemens plattformar: S7-1500, S7-300 och S7-400! Autopro är auktoriserad som systemintegratör för att konfigurera deras High Integrity system.

Riskanalyser

Inom processindustrin och energibranschen läggs idag stor vikt vid arbetsmiljö och riskminimering. Både beträffande nyinvesteringar och ombyggnader samt för enskilda utrustningar görs riskanalyser, en omständighet som alla seriösa leverantörer lever upp till.

– Riskanalys med tillhörande verifiering tillhör vår vardag. Inte minst vad gäller riskhantering kan du som beställare känna dig trygg om du väljer Autopro som leverantör, betonar Erik Hurtig.

Även delar av leveranser

Autopro oftast arbetar med helhetslösningar innebär inte att man är främmande för mindre åtaganden eller att gå in i rollen som underleverantör. Autopro levererar även enbart brännarblock till slutanvändare eller till branschkollegor där Autopro endast bistår med implementering av själva mjukvaran.

Autopro har exempelvis levererat brännarblock till ABB 800xA för Panna 4 vid Draken, till branschkollegan Pronecta AB. Fjärrvärmecentralen Draken ägs av Kalmar Energi som är byggherre i det aktuella projektet.

Ett urval referenser:

Borås Energi och Miljö

E.ON

Göteborg Energi

Mölndal Energi

Holmen Paper

Stockholm Exergi

Söderenergi

Södra Timber

Valmet

Öresundskraft

Ovako Steel