Nyheter

Veckans kommentar om elmarknaden från Entelios

”Via den havsbaserade strömkabeln Nordlink, mellan södra Norge och nordvästra Tyskland, förstärks banden även fysiskt med den europeiska energimarknaden. Trots det är prisskillnaden stor mellan Norden och övriga Europa.

Priser går i olika riktningar

På den nordiska marknaden ser vi stigande spotpriser samtidigt som terminspriserna sjunker. Det finns också en stor skillnad mellan de europeiska terminspriserna som stiger medan de nordiska priserna faller.

Sett ur ett globalt perspektiv pekar energipriserna uppåt, vilket drar upp europeiska terminspriser på el. I Norden verkar marknadsaktörerna rikta blickarna i en helt annan riktning. Baserat på prisrörelser tolkas det som att de nordiska marknadsaktörerna förväntar sig ett stort energiöverskott under de kommande åren och att priserna i Norden bör hållas låga för att kunna stimulera exporten av stora mängder kraft. Detta gäller sannolikt inte bara för den kommande vintern utan även för många år framöver.

Nordlink en viktig tillgång

Den nya kraftförbindelsen mellan Norge och Tyskland kommer att driftsättas (test) den här veckan. Ansökan om konstruktion av denna kabel lämnades in redan 2011 och ett investeringsbeslut togs fyra år senare. Ordinarie drift förväntas ske i slutet av första kvartalet 2021.

Kabeln har en kapacitet på 1400 MW, vilket innebär att den i princip kan förflytta 1,4 GWh (1,4 miljoner kWh) per timme, vilket i teorin motsvarar laddning av 14 000 fordon av märket Tesla per/tim.

Nordlink tillför ökad tillgång på ström, men som en del av den nordiska kraftmarknaden är denna kapacitet inte särskilt stor i jämförelse. Det skulle till exempel ta över ett och ett halvt år att exportera kraft motsvarande det energiöverskott som för närvarande finns i vattenreservoarerna (20 TWh över det normala) om elflödet hade gått ut varje timme kontinuerligt.

I den situation som de nordiska länderna nu befinner sig, förväntas det bli mycket export på denna kabel (liksom de andra kablarna som är anslutna till de nordiska länderna). Eftersom den nya kabeln ansluts till en del av Tyskland som har tillgång till extremt stora mängder vindkraft, kommer kabeln att bestå av både import och export. Enkelt uttryckt kan man säga att vi kan exportera när priserna är höga i Europa och importera när priserna är låga.”

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 20,4 TWh (- 2,0 TWh)

Systempris: 18,19 €/MWh (+ 7,67 €/MWh)

Terminpris YR-21: 16,90 €/MWh (- 3,75 €/MWh)