Nyheter

Stålproduktionen ökade i november

Under november månad producerades 420 tusen ton råstål i Sverige, en ökning med 36 procent jämfört med förra året. Bedömningen är att botten är passerad, även om återhämtningen kan betecknas som skör.

Under november 2020 producerades det sammanlagt 420 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med november 2019 är det en ökning på 36 procent. Ökningen förstärker bilden av den positiva utveckling som inleddes i oktober. Jernkontoret bedömer att botten är passerad, även om återhämtningen kan betecknas som skör.

Hittills under året har det i Sverige producerats 3 995 tusen ton råstål, vilket är en minskning med 8,1 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.