Nyheter

L: ”Satsa på kärnkraft i norra Sverige”

”LKAB:s besked att man satsar stort på fossilfritt järn innebär helt nya förutsättningar för energipolitiken. Nu behövs en helt ny energipolitik som öppnar för ny kärnkraft – även i norra Sverige.

Det skriver Liberalernas Nyamko Sabuni och Joar Forssell i Svenska Dagbladet idag:

”LKAB behöver ytterligare 9500 MW el under 6000 av årets timmar. Det är sex gånger Stockholms behov en kall vintermorgon. På årsbasis är ökningen lika stor som förbrukningen i hela industrin, eller nästan lika stor som produktionen från de sex reaktorer som återstår om Ringhals 1 stänger vid årsskiftet.”

Om elen istället komma från vindkraft skulle det krävas att kapaciteten att producera vätgas byggdes ut mycket mer än vad LKAB har räknat med – och då tänker man sig ändå investeringar om 400 miljarder kronor. Man skulle då bli tvungen att producera vätgasen när det blåser för att lagra den tills den behövs. Detta scenario kräver givetvis också en massiv expansion av vindkraften i norra Sverige, långt större än den pågående.

Därför är en kombination av vind- och kärnkraft den samhällsekonomiskt enda rimliga lösningen. När energislagens fördelar kombineras hålls kostnaderna nere. LKAB:s satsning är en viktig del av klimatarbetet. Det är viktigt att inse att den innebär att det kommer att behövas reaktorer även i norra Sverige. Det kräver att energipolitiken läggs om och det de facto-förbud som finns mot nya reaktorer rivs upp.