Nyheter

Svensk skogsindustri ökar sin export – dubblering till USA på ett år

Svensk skogsindustri har ökat sin export av trävaror och pappersmassa hittills i år. Till USA, som normalt är en blygsam köpare av svenska skogsindustriprodukter, har exporten nästan dubblerats på ett år.

I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som analyserar utvecklingen till och med november i år, konstateras att svensk skogsindustri har ökat sin export, trots en fallande global handel och en fallande BNP.

– Företagen har varit flexibla och ökat handeln med länder där det funnits en efterfrågan. Vi ser framför allt en ökning av exporten till USA. Till stor del beror det på att USA har sett sig om efter andra handelspartners än Kanada, som mer eller mindre stängde ner sin produktion i våras, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Exporten av trävaror och pappersmassa till USA har nästan dubblerats under 2020, om än från blygsamma nivåer. USA står idag för fem procent av den totala exporten av skogsindustrins produkter.

Svenska trävaror har gått särskilt bra. Här har exporten hittills i år ökat med nio procent jämfört med förra året. Leveranserna har varit högre än produktionen, så nu står sågverken med låga lager och de får även sälja till höga priser.

– Jag hade förväntat mig en hög produktionstakt under hösten men konstaterar att den istället sjönk under oktober, troligen kopplat till en hög sjukfrånvaro. Nu ser vi en ökad global produktion så svenska sågverk kommer få räkna med en ökad konkurrens framåt, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

De inhemska leveranserna av trävaror har minskat med fem procent hittills i år. Bygghandeln och ROT-sektorn har varit stark, men det har inte helt lyckats kompensera för minskad efterfrågan från annat håll, som exempelvis småhustillverkarna.

För grafiskt papper är det fortsatt dystert. Produktion och export har fallit med 15 procent till och med oktober. Den minskande produktionen av tidnings- och magasinpapper har även lett till en minskad efterfrågan på pappersmassa.

Däremot har efterfrågan på förpackningsmaterial av kartong ökat. Både produktion och export har ökat med tre procent hittills i år. Den ökade e-handeln under coronapandemin kan vara en delförklaring.

– Jag bedömer att efterfrågan på förpackningsmaterial kommer fortsätta att öka. Samtidigt går utvecklingen mot lättare och mer avancerade material. Det innebär att samma mängd pappersmassa kommer räcka till fler produkter och ett ökat förädlingsvärde för pappersindustrin, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.