Nyheter

SSAB:s förstudien Energy4HYBRIT är klar

Förstudien Energy4HYBRIT, som är ett led i SSABs arbete för att bli fossilfria 2045, är nu avslutad. I förstudien undersökte SSAB hur fossilfria energikällor, främst sidoströmmar av biomaterial, kan ersätta fossila bränslen i vissa ståltillverkningsprocesser, som exempelvis i valsningen.

SSAB i Brahestad i Finland fungerade som referensanläggning för projektet. Enligt resultaten i förstudien går det att ersätta en betydande del av förbrukningen av fossila bränslen vid Brahestadsanläggningen med avverknings- och andra biobaserade sidoströmskomponenter.

– När det gäller biodrivmedel studerades exempelvis möjligheterna att samla in, transportera och använda avverknings- och andra biobaserade sidoströmsprodukter från Östersjöregionen. Resultaten av pilotstudien är positiva och de mest lovande tekniska lösningarna kommer att utvecklas i olika uppföljningsprojekt. SSAB i Brahestad kommer fortfarande att medverka som referensanläggning för SSAB i dessa projekt, berättar Harri Leppänen, miljödirektör på SSAB.

Som en del av pilotstudien undersökte och modellerade Uleåborgs universitet och VTT alla energianvändningsflöden på anläggningen. Pilotstudien genomfördes av SSAB tillsammans med Gasum, Neste och St1 och med stöd av Business Finland.

Energibolagen undersökte hur man kan använda  alternativa energikällor och tillgången till dessa. Järnframställningen i masugnar svarar för cirka 90 % av SSABs koldioxidutsläpp. Energy4HYBRIT-projektet och de planerade fortsättningsprojekten fokuserar på de 10 % av koldioxidutsläppen som återstår efter reduktionen av järnmalmen, dvs. de  övriga processer som ingår i ståltillverkningen utöver järnproduktionen.

SSAB har som ambition att tillsammans med sina partners i HYBRIT-initiativet, LKAB och Vattenfall, skapa en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt.