Nyheter

SSC lanserar ny tjänst för hållbar utveckling – med hjälp av rymddata

Det statliga rymdbolaget Swedish Space Corporation (SSC) satsar vidare för att bidra till att möta några av vår tids största hållbarhetsutmaningar. Genom ett nybildat dotterbolag, GlobalTrust, kommer SSC att tillhandahålla tjänster med fokus på hållbar utveckling, där bland annat satellitdata på ett enklare sätt ska hjälpa myndigheter och företag. 

Utvecklingen av rymdteknologi går mycket snabbt och möjliggör allt bättre användning av data från satelliter inom allt fler områden. Genom att analysera data från jordobservationssatelliter med hjälp av modern datateknik kommer den nya tjänsten att kunna stödja såväl myndigheter som företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete.

– Avancerade data- och analystjänster från bland annat satellitbilder är ett effektivt verktyg för att verifiera och vidareutveckla organisationers arbete med miljöfrågor och social hållbarhet. För bland annat etiskt hållbara investeringar kan sådan information vara avgörande för att utveckla, utvärdera och ta nya beslut. GlobalTrust kan användas av företag, myndigheter och investerare för att granska och utvärdera hur verksamheter drivs och planer genomförs avseende olika miljöaspekter. Till exempel inom gruvnäring, skogs- och jordbruk, avfallshantering eller för organisationer som arbetar med tillgång till rent vatten, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

Satsningen är ytterligare en del i utvecklingen av svensk rymdverksamhet, där SSC nu satsar för att förenkla nyttjande av data från rymden för hållbar utveckling på jorden. I oktober beslutade regeringen att etablera förmåga att skjuta upp satelliter från SSC:s rymdbas Esrange utanför Kiruna, med ambitionen att komma igång i slutet av 2022. Nu tar SSC alltså nästa steg i att utveckla verksamheten i hållbar riktning.

– Det här är en unik möjlighet. GlobalTrust innebär att SSC:s tjänster på ett nytt sätt når fler sektorer som står inför olika utmaningar där data från rymden tillsammans med analyser kan hjälpa till, säger Stefan Gustafsson.

GlobalTrust är en första konkret tillämpning inom ramen för ett övergripande initiativ för att utveckla nya möjligheter att utnyttja avancerad modern digital teknik för att ge dagsaktuella situationsbilder av vår planet – till gagn för en mer hållbar utveckling. Initiativet, som går under namnet Global Watch, drivs av SSC tillsammans med Luleå tekniska universitet och konsultföretaget AFRY. Satsningen är även finansierad av Region Norrbotten, Kiruna och Luleå kommun samt Sparbanken Nord och Längmanska Företagsfonden.