Nyheter

Svenska Kraftnät: Kapacitetsbehovet i Uppsala säkrat till 2024

Svenska kraftnät har i höstens utredningsarbete med att öka kapaciteten skapat lösningar som förser Uppsala med omnejd med önskad kapacitet redan år 2024. Hela sex år tidigare än prognostiserat.

– Det är förstås mycket glädjande att vi redan 2024 istället för 2030 kan möta efterfrågad kapacitet om cirka 500 MW som regionnätsägaren har efterfrågat, säger Per Eckemark, divisionschef Nät på Svenska kraftnät.

Åtgärden ingår i den utredning för Uppsala inom investeringspaketet NordSyd som drivits det senaste året. I september togs inriktningsbeslut för Uppsala-paketet och därefter har man fortsatt att se över effekten av olika lösningar som framkommit i utredningen.

– Åtgärden i Odensala består av att vi installerar en transformator som gör att vi skapar redundans i området och då kan vi mata effekt till Uppsala söderifrån och därför kan erbjuda ökad kapacitet till Uppsala, säger Per Eckemark.

Idag har Uppsala en inmatning om 300 MW och med tidigare aviserad ökning om 100 MW till år 2023, kan det nu alltså läggas till ytterligare 150 MW till 2024 tack vare åtgärderna i stationerna Odensala och Tuna.

Även om lösningen i Odensala löser en stor del av effektbehovet i Uppsala behövs det ändå genomföras övriga åtgärder i investeringspaket NordSyd. Detta för att långsiktigt säkra leveranser i området och lösa överföringskapaciteten för snitt 2.

Läs mer om:

investeringspaket NordSyd