Nyheter

Klart: Två vindkraftsparker i Härnösand, Timrå och Kramfors

I Viksjöområdet i Härnösands, Timrå och Kramfors kommuner byggs just nu två stora vindkraftsparker; Hästkullen och Björnlandhöjden. I två år har ledningsarbetet pågått och sysselsatt mellan 50-80 montörer.

Nu är sex och en halv mil helt ny elledning är färdigbyggd och klar att distribuera den förnybara elektriciteten från vindkraftparken Hästkullen i Härnösands och Timrå kommuner. Vindkraftparken är på 300 MW, vilket motsvarar hälften av staden Sundsvalls effektbehov, inklusive dess industrier. För att få ut den förnybara elektriciteten från Hästkullen vindkraftpark till elnätet har E.ON nu byggt färdigt den nödvändiga infrastrukturen – två mottagningsstationer samt sex och en halv mil ny regionledning till Nysäterstationen.

– Vårt arbete med att ansluta dessa stora vindkraftsparker till stamnätet är en viktig del i den svenska energiomställningen mot mer förnybar el till hela landet. Samtidigt bidrar det här arbetet även till tillväxten i södra Norrland och till många nya arbetstillfällen, säger Mats Tullgren, regionnätschef på E.ON Energidistribution.

Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Med flera tillkommande vindkraftparker innebär det fler anslutningar för E.ON. Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsberget är anslutna sedan tidigare. Efter Hästkullen, och inom kort Björnlandhöjden, förbereds nu anslutning till de planerade parkerna Stor-Skälsjön och Stockåsbodarna. Därmed sker en utbyggnad av ytterligare kraftledningar från Stor-Skälsjön till Jenåsen samt från Stockåsbodarna till Nylandsberget.

När Hästkullen är färdigbyggd beräknas parken leverera drygt 1,1 TWh el, vilket motsvarar hushållsel till cirka 200 000 hushåll. När samtliga vindkraftparker är färdigbyggda i Nysäterklustret har E.ON anslutit över 1100 MW förnybar el i regionen.