Nyheter

Debatt: ”Kommunerna måste få styra var nya vindkraftsetableringar sker”

”Vi socialdemokrater är glasklara rörande att vi aldrig kommer släppa det kommunala inflytandet. Vi måste se till att vindkraften ger mer tillbaka till bygden”.

Det skriver kommunråden Per Svensson (S) och Ronny Löfquist (S) i en debattartikel i Hallandsposten:

”Vindkraft är inte bara en fråga om klimatet utan också om jobb, delaktighet och utveckling i hela landet. Samtidigt måste en utbyggnad ske på ett sätt där lokalbefolkningen kommer till tals och kommunerna kan styra var nya etableringar kan ske.”

”För många är vindkraften störande att ha inpå knuten. Den tar stora markområden i anspråk, påverkar landskapsbilden och skapar ljuseffekter och buller. Vindkraften kan också ha negativ påverkan på verksamheter som exempelvis boendemiljöer, naturturism och skogsbruk.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/vi-beh%C3%B6ver-ett-fortsatt-stort-inflytande-%C3%B6ver-vindkraften-1.38240217