Nyheter

Sveaskog säljer 300 000 kvm planerad industrimark

Försäljningen omfattar 300 000 kvm mark med bra logistiskt läge i direkt anslutning till motorväg E4, riksväg 30 och logistikområdet LogPoint South Sweden i Vaggeryds kommun, Jönköping. Området är utpekat som lämpligt för nya verksamhetsområden i kommunens översiktsplan.

– Egendomen är belägen i Jönköpings län och inom en radie på 40 mil når du 80 procent av Sveriges befolkning. Det finns således bra möjligheter till att etablera en industri här, säger Albin Augustsson, fastighetsansvarig på Sveaskog.Den som förvärvar marken ansvarar för erforderlig detaljplaneläggning i samråd med Vaggeryds kommun. Försäljningen stödjer Sveaskogs inriktning att fokusera på kärnverksamheten – skogsbruket.

Ingen organiserad visning kommer att genomföras med anledning av coronapandemin. Intresserade spekulanter kan istället besöka fastigheten på egen hand.

Prisidé är 20 MSEK eller högstbjudande.