Nyheter

Nytt samarbete: C4 Energi och Modity

C4 Energi väljer Modity som samarbetspartner i hanteringen av elhandel och balansansvar. Målsättningen med det fleråriga samarbete som nu inleds är att stärka C4 Energis ställning som hållbar elleverantör och fortsätta utveckla attraktiva lösningar för bolagets privat- och företagskunder.

– Vi ser fram emot att inleda samarbetet tillsammans med Modity. Deras höga kompetens och bredd av expertkunskap inom flera för oss relevanta områden gör dem till helt rätt samarbetspartner. I linje med våra ambitiösa tillväxtmål och vår vilja att utveckla flera delar av verksamheten, i syfte att generera bättre lösningar för våra kunder, är vi väldigt trygga med att ha Modity som stöd, säger Göran Thessén, Vd för C4 Energi.

Samarbetet gör att Modity får ansvar för fysisk elleverans och hantering av balansansvar. Modity kommer dessutom att hantera C4 Energis finansiella säkringar och erbjuda ytterligare lösningar för C4 Energi att optimera sin produktion. Båda bolagen har förhoppning om att samarbetet ska resultera i nya spännande lösningar för C4 Energis kunder.

– Vi på Modity är väldigt glada över att få inleda ett samarbete med C4 Energi, ett snabbt växande och utvecklingsdrivet bolag med stark lokal anknytning i Skåne och en tydlig hållbarhetsprofil. Förtroendet som vi har fått hoppas vi snabbt kunna omsätta i nytta för C4 Energi och deras kunder, säger Klas Liljegren, Vd för Modity.

C4 Energi har de senaste åren varit i en stark tillväxtfas som inte minst stimulerats av bolagets produkt- och tjänsteutveckling gentemot kunderna, exempelvis genom framtagandet av helhetserbjudande för solcellsanläggningar, upprättandet av en andelsförening i C4:s solcellspark och laddlösningar för elfordon. Ledstjärnan i utvecklingsarbetet är strävan mot att ge kunder möjligheten att vara energi- och klimatsmarta.

– Vi är ett bolag som vill utvecklas in i framtiden, med blicken fram mot det förnybara och fossilfria. Där är vi i stort redan idag avseende vår egen verksamhet. Drivkraften framåt för oss är nu att utveckla rätt tjänster och produkter för våra kunder att på ett tillgängligt och kostnadseffektivt sätt kunna vara energismarta. Samarbetet mellan C4 och Modity ger utmärkta förutsättningar för oss att göra det, Göran Thessén, Vd för C4 Energi.

– C4 Energi har höga ambitioner att med hållbarhet som ledstjärna utveckla tjänster och produkter för privat- och företagskunder i alla delar av energiperspektivet. Det är på detta sätt som framtidens energibolag utmärker sig. Vi på Modity ser mycket fram emot möjligheten att få stötta C4 Energi i detta arbete, säger Ewelina Bergqvist, Portföljförvaltare på Modity.

I samarbetet ingår även att C4 Energi får tillgång till Moditys verktyg för algoritmhandel, roboten ”Algot”, för att optimera handeln kopplad till C4 Energis kraftvärmeproduktion. Algot är ett komplement till Moditys erbjudande inom elhandeln, och ambitionen är att funktionen ska ge C4 Energi ytterligare optimeringsmöjligheter.

– Algoritmhandeln genom vår robot ”Algot” är något vi ser en stor efterfrågan på från flera håll i marknaden. Många aktörer ser behovet att kunna hantera en större och snabbare volatilitet på marknaden framöver. Vi ser mycket fram emot att implementera Algot tillsammans med C4 Energi, säger Martin Sällberg, Fysisk Handlare på Modity.