Nyheter

Skogs-app mot granbarkborre vinner Hack for Sweden 365

I helgen avgjordes årets Hack for Sweden 365. Lag Mellerud PK med Mattis Hallén och hans studiekamrater från Lunds tekniska högskola tog hem första priset med sin lösning – en app, även riktad till den mindre teknikvana skogsägaren, i kampen mot granbarkborren. Vinnaren belönas med 25 000 kr.

Den 6 december korades vinnaren i höstens Hack for Sweden 365. Tre lag från olika håll i Sverige: Helsingborgs Dreamteam, Mellerud PK och Skogshjältarna, kvalificerade sig till final. Alla bidrog med väl genomtänkta digitala lösningsidéer som förenklar för skogsägare att bekämpa skador från granbarkborre.

Granbarkborren orsakar enorma skogsskador. Enligt den senaste inventeringen gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen, har nästan 8 miljoner kubikmeter gran angripits av granbarkborre under 2020.

– Det här är en reell samhällsutmaning som drabbar väldigt många, inte bara i Sverige utan även i stora delar av Europa, säger Anna-Lena Axelsson, koordinator miljöanalys Program Skog på SLU.

Skogsstyrelsens, SLU:s och Rymdstyrelsens utmaning kring problemen med granbarkborren har bidragit till att ett omfattande samhällsproblem blivit synligt för en bredare krets utanför den egna sfären. De tävlande har fått tillgång till geodata och analysfunktioner via öppna API:er, satellitbilder, analyser och andra öppna data.

– Ett av våra mål som behovsägare är att stimulera till användning av våra öppna data för att lösa ett allvarligt problem för skogs-Sverige, säger Alice Högström, projektledare Geodata för skogsskador på Skogsstyrelsen.

Nu har ett vinnande lag korats med en lösningsidé som imponerar. Men även de två andra lagen har presenterat förslag som skulle kunna realiseras på marknaden.

– Det är härligt att se den innovationskraft som finns bland deltagarna. De tre finallagen har olika bakgrund och förutsättningar men har alla visat upp en förmåga att ta sig an ett komplext problem och lösa det på ett briljant sätt. Jag är så imponerad, säger Bengt Djuvfeldt, projektledare Nationellt skogsdatalabb på Skogsstyrelsen.

Vad händer nu med den vinnande lösningsidén?

– Vi ser fram emot att träffa vinnarlaget och höra närmare om hur de vill gå vidare med sin lösning, avslutar Bengt Djuvfeldt.

Höstens Hack for Sweden 365 som i år samlar idag 16 offentliga förvaltningar, testar ett nytt koncept. I stället för att arrangera ett årligt event har fokus varit att lyfta en samhällsutmaning och ge förutsättningar för behovsdriven innovation året om. Tanken är att Hack for Sweden 365 ska bidra till att synliggöra samhällsbehov, bli en naturlig startpunkt för innovation och en aktiv bidragsgivare till den digitala välfärden.

PÅ bilden: Lag Mellerud PK, från vänster: Jonas Berg, Marcus Patricks, Edward Sjöblom, Mattis Hallén och Johan Sundström

Foto: Hack for Sweden