Nyheter

Nytt avtal för gruvbranschen

Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har i dag tecknat ett nytt viktigt avtal för entreprenörer verksamma inom gruvindustrin (Gruventreprenadavtalet). Avtalet gäller från och med 1 december till 30 april 2023 och ligger inom märket (5,4 procent).

– Det är ett bra avtal som är anpassat efter de behovs som branschen har för att lösa sina uppgifter i denna för Sverige så viktiga sektor. Det har varit en del svåra frågor och till en början stod parterna ganska långt ifrån varandra, men med god förhandlingsvilja från båda parter är vi nu överens, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.

Den svåraste punkten på agendan att komma överens om var vilket lönemodell som ska gälla på Gruvavtalet mellan parterna. För ME:s företag har det varit viktigt att kunna behålla de lönetariffer som har gällt hittills och som fungerat bra för företagen. Metall hade helst önskat en annan modell och drev på gällande en modell som skulle utgå från lokala potter på företagen.

– Nu är vi överens om att vi behåller lönetarifferna som gällt hittills och fungerat bra, och under avtalsperioden kommer en arbetsgrupp att jobba vidare med den här frågan. En annan arbetsgrupp ska arbeta med olika frågor som gäller pensioner och som är viktiga för parterna. Vad som är bra är att vi kommit överens redan nu med att förenkla administrationen vid behovsanställning av pensionärer som kommer att underlätta för ME:s företag.

Löneökningarna för avtalsperioden följer överenskommelsen på arbetsmarknaden gällande det så kallade märket och landar på 5,4 procent för avtalsperioden.

Centrala överenskommelser i Gruventreprenadavtalet (GEA):

Avtalsperiod: 1 december 2020 till 30 april 2023.

Löneökningar inom märket (5,4 procent) för avtalsperioden.

Lönerevisioner 1 dec 2020 (2,6 procent) samt 1 maj 2022 (2,25 procent)

Arbetsgrupper för lönesystem och pensionsfrågo