Nyheter

Metsä Fibre och Linde tecknar avtal om syrgasförsörjning på plats till ny fabrik i Kemi

Metsä Fibre och Linde har tecknat ett preliminärt avtal om syrgasförsörjning i en anläggning på plats till Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Kemi.

Det preliminära avtalet inkluderar uppförande av en syrgasanläggning på plats baserad på VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption)-teknologi, samt drift och underhåll av anläggningen.

Lindes syrgasanläggning i Kemi, Finland kommer att vara en av världens största syrgasanläggningar baserad på VPSA-tekniken som innebär många fördelar, däribland syrgas på begäran och justerbar, hög energieffektiv och helautomatisk drift. Den kommer att övervakas och drivas från Lindes fjärrstyrningscenter i Avesta, Sverige.

– Vi har samarbetat länge med Linde och har fullt förtroendes för Lindes applikationer och teknik, till exempel har vi mycket positiva erfarenheter av Lindes VPSA-teknik och av syrgasförsörjning på plats till vår anläggning i Äänekoski med hög effektivitet och drift pålitlighet. Syrgas är en viktig kemikalie vid massaproduktion och en kontinuerlig försörjning av syrgas är av största vikt för produktionsprocessen, produktkvaliteten och driftsäkerheten, säger Project Director Jari-Pekka Johansson, Metsä Fibre.

– Vi är stolta över att bli utvalda till Metsä Fibres partner i detta projekt och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete oss emellan. Syrgas som produceras på plats är det mest effektiva sättet att leverera stora mängder gaser för industriella processer, och vår lösning uppfyller de höga miljö-, material- och energieffektivitetsmålen för Kemis bioproduktfabrik, säger Marika Kärki, Regional Account Manager On Site, Linde.

Den totala investeringen i den nya bioproduktfabriken beräknas till 1,5 BEUR och den kommer att producera cirka 1,5 miljoner ton barrved och lövvedsmassa per år, liksom många andra bioprodukter. Bioproduktfabriken kommer inte att använda fossila bränslen alls, och dess självförsörjningsgrad för el blir 250 %.

– Vi har satt upp höga miljö-, material- och energieffektivitetsmål för bioproduktfabriken i Kemi. Vi förväntar oss därför också att våra partners levererar både de tekniskt mest tillförlitliga lösningarna och att de känner till våra produktionskrav. Linde är det ledande industrigas- och ingenjörsföretaget med fullt fokus på att förbättra sina kunders hållbarhetsprestanda, säger Jari-Pekka Johansson, Project Director, Metsä Fibre.

Bioproduktfabriksprojektet i Kemi fortskrider som planerat. Förutom inköp av utrustning är projektet för närvarande fokuserat på miljötillståndsprocessen, finansieringsförhandlingarna och den logistik som den nya fabriken kräver. Projekteringsfasen startade i början av augusti 2020. Investeringsbeslutet beräknas tas tidigast i slutet av 2020 när miljötillståndsprocessen är klar bland andra förutsättningar.