Nyheter

Stora Enso investerar i produktionslinje för granulerat lignin

Stora Enso investerar 14 MEUR i byggnationen av en granulerings- och förpackningsanläggning för lignin. Anläggningen gör ligninet enklare att förpacka och hantera än i pulverform.

Enligt Stora Ensos strategi är lignin en av de främsta innovationsmöjligheterna för att skapa tillväxt inom nya användningsområden, exempelvis energilagring, bindemedel och kolfiber. Granuleringsanläggningen kommer att inrymmas i Stora Ensos bruk i finska Sunila.

Lignin är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett träd. För närvarande levereras det lignin som produceras vid bruket i Sunila, Lineo™ by Stora Enso, i pulverform. Det används till exempel som fenolersättning i lim, som biobaserat bindemedel i stället för bitumen i asfalt, eller i bioplast. I framtiden kan det användas i energilagringssystem, exempelvis för batterier till elfordon, i biobaserade bindemedel i plywood och för framställning av kolfibermaterial.

Genom att producera lignin i granulerad form blir produkten enklare att hantera och förpacka. Detta stärker ytterligare Stora Ensos möjligheter att ersätta fossilbaserade råmaterial och skapa en mer hållbar leveranskedja.

– Genom investeringen kan vi ge våra kunder ett effektivare sätt att hantera torrt lignin och leverera det i bulkbehållare. Utöver att vi kan minska kostnaderna för förpackning och transport kommer det att gå enklare och snabbare att förpacka granulerat lignin jämfört med det pulver som vi använder i dag, som kräver specialutrustning, berättar Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials.

Byggnationen av granuleringsanläggningen beräknas påbörjas i slutet av Q2 2021 och vara slutförd under Q2 2022.

Stora Enso har framställt lignin i industriell skala vid bruket i finska Sunila sedan 2015. Brukets årliga produktionskapacitet är 50 000 ton, vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin.