Nyheter

Kristdemokraterna: ”Var ska elen komma ifrån, har regeringen tänkt?”

Det låter som en magnifik ironi. Men att Sveriges klimatomställning hotas av bristen på utsläppsfri el är ett alltmer obestridligt faktum. Det är som om energiministern och miljöministern aldrig har träffat varandra. Det skriver Ebba Busch och Camilla Brodin (KD) i ett debattinlägg på Expressen.

”Av regeringens åtta stora klimatinsatser under förra mandatperioden så har Konjunkturinstitutet dömt ut sju som ineffektiva. Vad värre är, regeringens nedsläckning av utsläppsfri kärnkraft fortsätter. Trots varningar och vädjanden. Trots att kärnkraften ingår i alla de olika modeller som FN:s klimatpanel har tagit fram för att lösa klimatkrisen.”

”Vi har nyligen fått ytterligare exempel på hur klimatomställningen hotas av bristen på el och på fungerande elnät. Gruvjätten LKAB har presenterat planer på att utveckla koldioxidfri tillverkning av järnmalmspellets. Det kan göra Sverige världsledande inom ett stort och viktigt industriellt område. Det skulle stärka sysselsättningen. Och det skulle innebära ett stort kliv mot en lösning på våra klimatproblem.”

”Men det kräver el. Enorma mängder el. LKAB pekar själva på eltillgången som en nyckel för att planerna ska fungera. Vi pratar här om uppemot en tredjedel av Sveriges nuvarande elproduktion. Var ska den komma från, har regeringen tänkt?”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/debatt/var-ska-elen-komma-ifran-har-regeringen-tankt/