Nyheter

KPMG: ”Risk för SDG-washing i svenska bolags hållbarhetsrapportering”

Sverige har rankats bäst i världen när det kommer till implementering av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Dock har svenska bolag svårt att koppla SDG-målen till sina egna verksamhetsmål, det visar KPMG:s senaste globala undersökning om hållbarhetsrapportering, Survey of Sustainability Reporting.  

 Svenska bolag verkar helst fokusera på den positiva påverkan de har på SDG-målen och inte total påverkan, vilket skapar en obalanserad bild, säger Torbjörn Westman, Partner och Head of Assurance på KPMG.

Årets undersökning visar att hela 82 procent av de 100 största svenska bolagen kopplar sin verksamhet till en eller flera SDG:s, vilket ger Sverige en fjärdeplats globalt. Men endast hälften av bolagen som inkluderar SDG-målen i sin rapportering har dessa mål till ett konkret verksamhetsmål, vilket är lägre än det globala snittet. Utöver att indikera målsättning och uppföljning av de globala målen är det viktigt att redovisa påverkan på SDG-målen på totalnivå.

– Att redovisa total påverkan på målen är väsentligt för en balanserad och transparent rapportering, och bidrar till att skapa trovärdighet. Görs inte det, riskerar bolagen att fastna i det som benämns ”SDG-washing” vilket är termen för rapportering av SDG-mål eller områden där bolagen endast presterar väl, och där eventuell negativ påverkan helt och hållet utelämnas, säger Torbjörn Westman.

Verksamhetsmål som kan sammankopplas till SDG-målen är exempelvis mål om minskade utsläpp eller mångfald i organisationen. Intressenter förväntar sig numera att bolag som arbetar för de globala målen ska rapportera påverkan och hur bolagen själva bidrar till målen.

 För att visa detta krävs tydliga och mätbara mål som följs upp och arbetas med proaktivt, säger Torbjörn Westman.