Nyheter

Fjärrvärmepriset under genomsnittet hos Öresundskraft

Årets Nils Holgersson-rapport visar på små ändringar av fjärrvärmepriset hos Öresundskraft. Och såväl fjärrvärmepriset som elnätsavgiften ligger under genomsnittet i Sverige.

Nils Holgersson-rapporten ges ut av bland andra HSB, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. Den bygger på att en fastighet ”flyttas” mellan Sveriges kommuner för att jämföra priser för bland annat fjärrvärme och el.

Fjärrvärmen i undersökningens typhus kostar drygt 163 kronor kvadratmetern inkl. moms i Helsingborg och drygt 172 kronor i Ängelholm. Prisökningen är 1 procent sedan 2019[1], att jämföra med 1,8 procent i rikssnitt. Volymviktat för Ängelholm och Helsingborg är Öresundskrafts fjärrvärmepris lägre än snittet i riket, 169 kronor.

Prisdialogen fungerar, konstaterar Anders Östlund, vd på Öresundskraft. Under de senaste fem åren har fjärrvärmepriset ökat med 2,2 procent i Helsingborg och Ängelholm. Under samma tid har KPI ökat med dubbelt så mycket. Det vi ser är resultatet av en öppen dialog med kunderna om hur vi ser på utvecklingen och med ett prisåtagande för flera år framåt.

Även elnätsavgifterna är måttliga enligt rapporten. Elnätsavgifterna i Öresundskrafts nät (Helsingborg, Ängelholm och Bjuv) uppgår till strax över 74 öre per kilowattimma vilket är 23 procent lägre än för landets 96 öre i genomsnitt.

– Vi investerar stora belopp i elnätet och utnyttjar den intäktsram som Energimarknadsinspektionen tillåter. Målet att skapa ett smart och robust elnät som bland annat ska stödja utvecklingen mot småskalig, lokal elproduktion, möjliggöra den regionala tillväxten och leverera tillförlitlig, helst avbrottsfri el.