Nyheter

ELVA bygger om Nora kommuns avloppsreningsverk för 151 miljoner kronor

ELVA ProcessAutomation AB, ett av Sveriges ledande företag inom vatten- och avloppsrening, har fått uppdraget att bygga om avloppsreningsverket i Nora kommun.

Affären är värd 151 miljoner kronor och är den andra fasen av projektet i Nora. Uppdraget öppnar även upp för andra stora affärer då det i avtalet finns optioner på liknande uppdrag i angränsande kommuner. ELVA ingår sedan 2017 i Norvatek Invest, ett av Sveriges ledande bolag inom vatten och avlopp.

– Det här är verkligen ett intressant uppdrag som vi fått möjlighet att genomföra. Projektet utförs som ett partneringprojekt, vilket innebär mycket stor samverkan mellan beställare och ingående parter. Vi ser många fördelar med den här projektformen. Engagemanget ökar och erfarenheter tas tillvara och fångas upp på ett bra sätt. Arbetsgruppen präglas av prestigelöshet med ett öppet och lösningsorienterat klimat vilket leder till en processmässigt stabil anläggning, säger Jörgen Carlsson, marknadsansvarig på ELVA ProcessAutomation AB.

Avloppsreningsverket i Nora ska utökas till en dimensionerande belastning motsvarande 9 900 personekvivalenter och i uppdraget ingår både om- och nybyggnationer. Första spadtaget togs under november och arbetet beräknas pågå till och med sommaren 2022.

– Den här affären är jätteviktig för oss. Vi har en tydlig plan för framtiden och uppdraget vi nu fått från Nora kommun bekräftar att vi är på rätt väg. Vi är nu en given aktör för de stora uppdragen och vi kan genom våra bolag och framtida förvärv erbjuda en helhetslösning som är attraktiv på marknaden, säger Fredrik Jonsson, vd på Norvatek Invest AB.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för vatten och avlopp i Nora kommun och är därmed uppdragsgivare till om- och nybyggnationen av avloppsreningsverket.

– I projekt som är så komplexa och med många olika discipliner är det av största vikt att vi samarbetar med de främsta inom respektive område. Det tycker jag att vi har lyckats med i det här projektet, säger Jörgen Carlsson.