Nyheter

100% förnybar el

Från och med 1 januari 2021 går Emballator bolagen över till att köpa 100% förnybar el i Sverige.

Det innebär bland annat att Emballator med produktion på flera platser i landet minskar sitt klimatavtryck genom lägre koldioxidutsläpp.

– Sverige riksdag har beslutat att år 2040 skall all elproduktion vara 100 procent förnybar, självklart vill Herenco vara med och bidra till att detta mål uppfylls, säger Lovisa Hamrin ägare till Herenco-koncernen där Emballator ingår i en kommentar.

– Vår ambition är att skapa hållbara förpackningslösningar för framtida generationer. Att kunna erbjuda våra kunder förpackningar tillverkade av 100% förnybar el känns väldigt bra, säger Ulf Nicklasson VD för affärsområdet Emballator Plastics & Innovations.

Även PacsOn, Hamhus som också ingår i Herenco koncernen, samt flertalet av de helägda bolagen inom Herenco Invest, påverkas av denna positiva nyhet.

– Detta är en milstolpe som bekräftar vårt arbete med att minska resursanvändningen i våra bolag. Vi arbetar fokuserat med denna fråga; bland annat genom att fokusera på innovation och effektivitetsförbättringar, avslutar Thomas Bergdahl VD Herenco AB.

Bild av Erich Westendarp