Nyheter

Ny rapport: Rätt tid att satsa på grön teknik för biodrivmedel

Här ett inlägg från Monica Normark , CTO på Sekab om grön teknik och skogen:

”I en marknadsanalys för december 2020 slår Danske Bank fast att det är dags att öka tempot och satsa på teknik som tar vara på mer av skogen. Det visar att vår satsning på en storskalig produktionsanläggning som gör biodrivmedel från skogen ligger helt rätt i tiden.

Sverige är en av världens största skogsnationer. Skogen bär en enorm potential för välstånd och tillväxt, men också för att bidra till den nödvändiga klimatomställningen.

Det är något vi på Sekab jobbar med varje dag. Vår teknik CelluAPP som utvecklats här i labbet i Domsjö går ut på att ta vara på mer från skogen för att göra gröna biodrivmedel och kemiprodukter. I början av november berättade vi att vi nu i en förstudie undersöker möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning baserad på tekniken.

Det känns därför mycket bra att läsa dagens utgåva av Danske Banks marknadsanalys för Skog&Ekonomi. Där slår experter fast att det är nu eller aldrig om skogsindustrin ska investera i stora bioraffinaderier för produktion av skogsdiesel eller skogsbensin. Man konstaterar att Sverige idag importerar 85 procent av våra biodrivmedel samtidigt som vi sitter på en gigantisk tillgång i skogen. Detta är problematiskt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Danske bank noterar också att investeringar i grön teknik för skogen skapar långsiktiga arbetstillfällen runt om i landet. Det är precis det vi ser ska kunna växa fram runt det bioekonomiska klustret i Örnsköldsvik, där även Rise Processum och Domsjö fabriker ingår.

Förutom att i sig skapa gröna arbetstillfällen kan en storskalig anläggning bidra till att öka lönsamheten i skogsindustrin, då vi kan ta tillvara på och skapa nya produkter från det som annars blir spill. Det är inte ansvarsfullt att inte använda barrvedsrester, varken för skogsföretagen, samhällsekonomin eller klimatet. Vi ser fram emot att samarbeta med skogsindustrin och gemensamt öka vårt bidrag till att Sverige når klimatmålen.

Trenden är tydlig, även på europeisk nivå. Efterfrågan på biodrivmedel och gröna produkter ökar lavinartat. Investeringar både från privata och offentliga aktörer ser att grön teknik är både nödvändig och lönsam.

Det är nu helt rätt tid för oss att satsa på den teknik vi vet kan göra stor skillnad, både för oss och för omställningen av svensk ekonomi. För att citera Danske bank:
”Det är en möjlighet inte bara för skogsindustrin utan för Sverige som miljöinriktad industrination”.

Sekab vill visa vägen.”

Monica Normark @lilltamilen
CTO